Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2018 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2018 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2018 r.)

  Drukuj
 

Wymiana rurociągów znajdujących się w komorze dławień oraz modernizację rurociągów wody zrzutowej na terenie EC Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa 21.12.2018 r. OŚ-IV-UI.6220.37.2018.MDA Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2019
Budowa parkingu dla pojazdów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. Kinetycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa 20.12.2018 r. OŚ-IV-UI.6220.25.2018.MDA Nr pisma w sprawie:  17 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2019
Realizacja inwestycji mieszkaniowej składającej się z kompleksu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przerwanej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 5.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.79.2018.NMA nr pisma w sprawie: 44 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2019
Budowa zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 31.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.87.2018.JKO nr pisma w sprawie: 23 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2018
Budowa zespołu budynków handlowo biurowo hotelowych z garażami podziemnymi oraz stacją trafo, zlokalizowanego u zbiegi ulic Powązkowskiej, ul. Krasińskiego i ul. Elbląskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, 31.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.69.2018.SPA nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2018
Budowa 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Gladioli w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.89.2018.IOS Numer pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2018
Realizacja inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie kompleksu mieszkaniowego przy ul. Bieżuńskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 27.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.78.2018.UPR nr pisma w sprawie: 36 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2018
Realizacja inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie kompleksu mieszkaniowego przy ul. Bieżuńskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 27.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.78.2018.UPR nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2018
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Warszawa, 27.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI nr pisma w sprawie: 95 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2018
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 21.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.84.2018.NMA nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2018
Budowa kompleksu mieszkaniowego na dz. ew. nr 43, 49/2 i 51/1, obręb 4-10-07 przy ul. Bieżuńskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data publikacji: 24-12-2018
Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji do wyciskania soków z owoców i warzyw – wdrożenie nowej technologii przetwarzania owoców i warzyw przy Al. Jerozolimskich 200 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 21.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.94.2018.IOS nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 21.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 19.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Emilii Plater 51
Warszawa, 21.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI nr pisma w sprawie: 91 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Budowa dwóch niezależnych zespołów budynków, które będą stanowić dwa kolejne etapy składające się z dwóch budynków, przy ul. Fasolowej i ul. Solipskiej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 12.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.76.2018.NMA nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Budowa zespołu budynków składającego się z dwudziestu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z funkcją usługową w parterze dziewięciu z nich) oraz jednego budynku usługowego, w rejonie ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 21.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.97.2018.JKO nr pisma w sprawie: 26 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, przy ul. Bluszczańskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 20.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.14.2018.JKO nr pisma w sprawie: 74 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Budowa wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze, z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Klasyków 10
Warszawa, 20.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.95.2018.JFI nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, 20.12.2018 r. OŚ-IV-UII.6220.136.2018.JKO nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe