Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2018 > Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 06.07.2018 r.

OŚ-IV-UII.6220.21.2016.SYP
Nr pisma w sprawie: 125

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w ustawie k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.
    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nastąpi w terminie do 6 sierpnia 2018 r.
    Ponadto informuję, że:
- zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1936, z późn. zm.), do spraw wszczętych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), dla których przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1 stycznia 2017 r., przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe,
- zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed 1 czerwca 2017 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
06-07-2018
Data wprowadzenia:  06-07-2018
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-07-2018
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-07-2018
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-07-2018
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-07-2018
Liczba odwiedzin: 448
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe