Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2018 > Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji do wyciskania soków z owoców i warzyw – wdrożenie nowej technologii przetwarzania owoców i warzyw przy Al. Jerozolimskich 200 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji do wyciskania soków z owoców i warzyw – wdrożenie nowej technologii przetwarzania owoców i warzyw przy Al. Jerozolimskich 200 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 21.12.2018 r.

OŚ-IV-UII.6220.94.2018.IOS
nr pisma w sprawie: 25

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam, że pismem z 21 grudnia 2018 r. znak OŚ-IV-UII.6220.94.2018.IOS (nr pisma w sprawie 23), wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej instalacji do wyciskania soków z owoców i warzyw – wdrożenie nowej technologii przetwarzania owoców i warzyw na dz. ew. nr 85/7 obręb 2-08-31 przy Al. Jerozolimskich 200 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
    Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok. nr 1808, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 16.00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 2 stycznia 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
21-12-2018
Data wprowadzenia:  21-12-2018
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2018
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-12-2018
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-12-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-12-2018
Liczba odwiedzin: 45
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe