Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2017 > Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2017 r.)

Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2017 r.)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze i garażami podziemnymi, przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.73.2017.IOS nr pisma w sprawie: 53 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2017
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchniami usługowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.102.2017.EMA nr pisma w sprawie 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchniami usługowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.101.2017.EMA nr pisma w sprawie 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Realizacja budynku biurowego z usługami w parterze, wchodzącego w skład zespołu zabudowy wielofunkcyjnej, przy ul. Żwirki i Wigury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.78.2017.DKO Nr pisma w sprawie: 45 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy ul. Geodezyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.143.2016.SYP Nr pisma w sprawie: 69 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie - budowa pętli na terenie Muranowa w ulicach Andersa, Muranowskiej i Bonifraterskiej
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.2.2017.EMA nr pisma w sprawie: 52 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi wraz z garażem podziemnym i nadziemnym, przy ul. Kwitnącej i ul. Pabla Nerudy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.83.2017.WKA nr pisma w sprawie: 39 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi wraz z garażem podziemnym i nadziemnym, przy ul. Kwitnącej i ul. Pabla Nerudy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.83.2017.WKA nr pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2017
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marcina z Wrocimowic w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 22 grudnia 2017 r. OŚ-IV-UII.6220.132.2016.IOS Numer pisma w sprawie: 59 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Pileckiego i ul. Zięby w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa,2017-12-20 OŚ-IV-UII.6220.70.2017.JKO nr pisma w sprawie: 36 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-02-2018
Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 20.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.21.2016.SYP Nr pisma w sprawie: 88 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 20.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.21.2016.SYP Nr pisma w sprawie: 87 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Emilii Plater 51
Warszawa, 19.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Emilii Plater 51
Warszawa, 19.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w rejonie ul. Cieślewskich/Innej/Orneckiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa,19.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.68.2017.UPR Nr pisma w sprawie:48       ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Sejmu Czteroletniego i al. Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 18.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.120.2017.SPA nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Przebudowa odcinka Kanału Henrykowskiego na rurociąg kryty, przy ul. Przyrzecze w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 18.12.2017 r. OŚ-IV-UII.6220.89.2017.DMI nr pisma w sprawie: 17/WKA ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2017
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie, w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego, w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 18.12.2017 r. OŚ-IV-UI-MSK-6220-231-176-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2017
Budowa budynku biurowo-hotelowego z lokalami usługowo-handlowymi w strefie parteru, dwukondygnacyjną częścią podziemną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Pańskiej i Miedzianej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 15 grudnia 2017 r. OŚ-IV-UII.6220.71.2017.IOS nr pisma w sprawie 40    ZAWIADOMIENIE      Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2017
Budowa budynku biurowo-hotelowego z lokalami usługowo-handlowymi w strefie parteru, dwukondygnacyjną częścią podziemną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Pańskiej i Miedzianej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 15 grudnia 2017 r. OŚ-IV-UII.6220.71.2017.IOS nr pisma w sprawie: 41 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2017

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe