Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2016 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2016)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2016)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przy Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 30.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.142.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 46 M. M. adres w aktach sprawy     Odpowiadając na pismo, z 20 grudnia 2016 r., zawierające prośbę o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do postępowania w sprawie wydania decyzji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Geodezyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 30.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.143.2016.SYP Nr pisma w sprawie: 11 W. K. adres w aktach sprawy     Odpowiadając na pismo, z 20 grudnia 2016 r. Nr: ALN 055/12/2016, zawierające prośbę o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do postępowania w sprawie wydania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w technologii kontenerowej na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych przy ul. Zawodzie 16, w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30.12.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.65.2014.KKO nr pisma w sprawie 149 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w obszarze pomiędzy ul. Chłodną, Wronią i Krochmalną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 30.12.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.6.2016.KKO nr pisma w sprawie 64 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Trakt Lubelski, ul. Śnieguliczki, ul. Odrębnej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
Warszawa, 29 grudnia 2016 r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.24.2016.MDE Numer pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE     Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Trakt Lubelski, ul. Śnieguliczki, ul. Odrębnej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
Warszawa, 29 grudnia 2016 r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.24.2016.MDE Numer pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 28 grudnia 2016 r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.22.2016.MDE Numer pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE     Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 28 grudnia 2016 r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.22.2016.MDE Numer pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE      Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2017
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i szeregowej z dojściami, dojazdami, z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaśminowej/ul. Pory w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.177.2016.WKA nr pisma w sprawie 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2017
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.103.2016.SPA nr pisma w sprawie: 48 ZAWIADOMIENIE      Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.103.2016.SPA nr pisma w sprawie: 49 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie na odcinku od al. Niepodległości do Wilanowa Zachodniego w Dzielnicach Mokotów, Wilanów i Śródmieście m.st. Warszawy.
Warszawa, 29.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.104.2016.SPA nr pisma w sprawie: 78 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie na odcinku od al. Niepodległości do Wilanowa Zachodniego w Dzielnicach Mokotów, Wilanów i Śródmieście m.st. Warszawy.
Warszawa, 29.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.104.2016.SPA nr pisma w sprawie: 76 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie na odcinku od al. Niepodległości do Wilanowa Zachodniego w Dzielnicach Mokotów, Wilanów i Śródmieście m.st. Warszawy.
Warszawa, 29.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.104.2016.SPA nr pisma w sprawie: 77 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa    Zgodnie z: - art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Budowa garażu wielopoziomowego wraz z budynkami zamieszkania zbiorowego, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.145.2015.EMA Nr pisma w sprawie 50 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Rozbudowa dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, odcinek od granic projektu budowy drogi POW zadanie”B” węzęł Przyczółkowa – węzeł Wał Miedzeszyński do ul. Prętowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Warszawa, 28.12.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.47.2016.MDA Nr pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE      Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2016
Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowej hali magazynowej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 45 na halę produkcji substratu używanego jako komponent paliwa alternatywnego w Dzielnicy Wesoła
Warszawa, 22.12.2016 OŚ-IV-UI.6220.58.2016.MJU Nr pisma w sprawie: 38 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2016
Rozbudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do Borowieckiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2016 r. OŚ-IV-UI.6220.7.2016.MDA Nr pisma w sprawie: 66 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Budowa zajezdni tramwajowej „ANNOPOL” w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.26.2013.MRA Nr pisma w sprawie: 75 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Budowa zajezdni tramwajowej „ANNOPOL” w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2016 r. OŚ-IV-UII.6220.26.2013.MRA Nr pisma w sprawie: 76 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe