Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2016 > Budowa budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Srebrnej i ul. Towarowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Budowa budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Srebrnej i ul. Towarowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 08.09.2016 r.

OŚ-IV-UII.6220.117.2015.MRA
Nr pisma w sprawie: 29

INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

    Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 17, nr 18, nr 31, nr 10/1, nr 10/2 obręb 6-01-07, dz. ew. nr 1 obręb 6-01-09, przy ul. Srebrnej i ul. Towarowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
    Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie, jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
    Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:
- ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
- ze względu ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.
    W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od 16 września 2016 r. do 6 października 2016 r., w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.
    Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
08-09-2016
Data wprowadzenia:  09-09-2016
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-09-2016
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-09-2016
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-09-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-09-2016
Liczba odwiedzin: 318
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe