Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Zabudowa usługowa, biurowa i hotelowa z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ul. Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 06.10.2015 r. OŚ-IV-JFI-76242-6- 144-2009 (AOR)        ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2015
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią na terenie osiedla Falenica –Zachód w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 22 września 2015 r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.3.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 30 ZAWIADOMIENIE     Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na  budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2015
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią na terenie osiedla Falenica –Zachód w Dzielnicy Wawer
Warszawa,  22 września 2015r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.3.2015.MDE Numer pisma w sprawie:  29 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2015
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dla obszaru Falenica-Wschód, na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa
Warszawa, 21 września 2015 r. UD –XIII - WOŚ.KŚ. 6220.1.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 28.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR Nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2015
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 1.10.2015r. OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-169-11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 25 września 2015 r. znak: WOOŚ-II.4242.139.2015.AK, odmówił uzgodnienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2015
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanego w rejonie ul. Motorowej i Ostrobramskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 28.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT nr pisma w sprawie: 54 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W związku z wezwaniem z dnia 11 sierpnia 2015 r. znak WOOŚ-II.4242.294.2015.MWA, otrzymanym w dniu 17 sierpnia 2015 r., do uzupełnienia raportu o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2015
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanego w rejonie ul. Motorowej i Ostrobramskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Warszawa, 28.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT nr pisma w sprawie: 55 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 14 lipca 2015 r. znak OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT (nr pisma w sprawie 33), dot. wydania opinii co do warunków ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2015
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Warszawa, dnia 28.09.2015r. OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-165-11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. znak: OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-158-11, przesyłam w załączeniu sprostowanie i korektę do raportu o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2015
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Warszawa, dnia 28.09.2015r. OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-166-11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. znak: OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-159-11, przesyłam w załączeniu sprostowanie i korektę do raportu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2015
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Cybernetyki
Warszawa, dnia 28.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.49.2015.MSK Numer pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2015
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Cybernetyki
Warszawa, dnia 28.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.49.2015.MSK Numer pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2015
Budowa instalacji do produkcji alkoholu i destylatów wysokogatunkowych, przy ul. Liwskiej 17
Warszawa, 28.09.2015r. OŚ-IV-UII.6220.34.2014.DKO Nr pisma w sprawie: 49 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2015
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Warszawa, 28.09.2015r. OŚ-IV-UII.6220.11.2015.DKO Numer pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Warszawa, 24.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.81.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z poźn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Warszawa, 24.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.81.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Warszawa, 24.09.2015r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie:11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-09-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Warszawa, dnia 24.09.15r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie:13 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-09-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Warszawa, dnia 24.09.2015r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie: 12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-09-2015
Przebudowa drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, tj. modernizacji ciągu ulicy Marsa-Żołnierska, na odcinku od węzła Marsa do granicy miasta w Warszawie
Warszawa, 23.09.2015r. OŚ-IV-UII-JFI-6220-251-151-11 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. znak: OŚ-IV-UII-JFI-6220-251-146-11, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 238/OŚ/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. znak: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-09-2015

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe