Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 21.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2015.EMA nr pisma w sprawie 14 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej Lca 1514 m w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie dzielnicy Wawer
Warszawa, 9 października 2015r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220. 16 .2015.MDE Numer pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2015
Budowa sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,2 m z odcinakami sieci Ø 0,16 m w ulicach Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelska, ul. Karpackiej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Warszawa, dnia 5 października  2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 18.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2015
Budowa sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,2 m z odcinakami sieci Ø 0,16 m w ulicach Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelska, ul. Karpackiej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Warszawa, dnia 5 października  2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.18.2015.MDE   Numer pisma w sprawie: 4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2015
Budowa sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,2 m z odcinakami sieci Ø 0,16 m w ulicach Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelska, ul. Karpackiej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Warszawa, dnia 5 października  2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.18.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2015
Budowa sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,2 m z odcinakami sieci Ø 0,16 m w ulicach Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelska, ul. Karpackiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, dnia 5 października  2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 18.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”,przy ul. Szeligowskiej
Warszawa, dnia 16.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.76.2015.JFI Nr pisma w sprawie: 23 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”,przy ul. Szeligowskiej
Warszawa, dnia 16.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.76.2015.JFI Nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2015
Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN 150/250 - 2xDN 125/225 od komory N-25/L-10 dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru objętego ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską na terenie Dzielnicy Ochota
Warszawa, dnia 13.10.2015 r. UD-V-WOŚ.6220.102.4.2015.ABU ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej Lca 1514 m w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 9.10.2015 r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220. 16 .2015.MDE Numer pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy Al. Wilanowskiej
Warszawa, dnia 14.10.2015r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie:15 T. G. ROBYG Mokotów Investment Sp. z o .o. (adres w aktach sprawy)     W związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 października 2015 r. znak: WOOŚ-II.4240.1285.2015.MWA dotyczącym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2015
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Warszawa, dnia 09.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.11.2015.PBO Nr pisma w sprawie: 42 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-10-2015
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Warszawa, dnia 09.10.15 r. OŚ-IV-UI.6220.11.2015.PBO Nr pisma w sprawie:40 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-10-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, 07.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.7.2015.DKO Numer pisma w sprawie: 47 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2015
Pismo w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 7.10.2015 OŚ-IV-UII-MRA-6220-243-87-11 A. B. (adres w aktach sprawy)     Nawiązując do pisma z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2015
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 6.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.12.2015.PBO Nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku ze złożoną w dniu 27 sierpnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2015
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 6.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.12.2015.PBO Nr pisma w sprawie: 30  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przetwarzaniu odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji” ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2015
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 6.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.12.2015.PBO Nr pisma w sprawie: 31 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przetwarzaniu odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2015
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska.
Warszawa, 06.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.100.2014.MRA Nr pisma w sprawie: 76 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 19 sierpnia 2015 r. znak OŚ-IV-UII.6220.100. 2014.MRA (nr pisma w sprawie 66), w sprawie wydania opinii co do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2015
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska.
Warszawa, 06.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.100.2014.MRA Nr pisma w sprawie 75 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 19 sierpnia 2015 r. znak OŚ-IV-UII.6220. 100.2014.MRA (nr pisma w sprawie 65), w sprawie uzgodnienia warunków realizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-10-2015

<< < 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe