Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą na dz. ew. nr 43/6 obręb 4-16-36 przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Warszawa, 02.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.98.2014.NAT nr pisma w sprawie 51 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z:   - art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2015
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą na dz. ew. nr 43/6 obręb 4-16-36 przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Warszawa, 02.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.98.2014.NAT nr pisma w sprawie 52 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z:   - art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2015
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Warszawa, 2.11.2015 r.   OŚ-IV-UI.6220.13.2014.EKO Nr pisma w sprawie: 59 (MSK) J. B. (adres w aktach sprawy)     W związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 12 października 2015 r. znak: WOOŚ-II.4242.394.2015.OŁN, dotyczącym przedsięwzięcia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-11-2015
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska.
Warszawa, 30.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.100.2014.MRA Nr pisma w sprawie: 79 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa     W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-11-2015
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Warszawa, 22.09.2015 r  OŚ-IV-UI.6220.98.2014.NAT nr pisma w sprawie 47 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-11-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy Al. Wilanowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Warszawa, 27.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie: 21 T. G. ROBYG Mokotów Investment Sp. z o .o. (adres w aktach sprawy)     W związku z pismem z 20 października 2015 r., w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2015
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 23.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO nr pisma w sprawie 10 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 23.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO nr pisma w sprawie 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 23.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO nr pisma w sprawie 9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 23.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO nr pisma w sprawie 8 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2015
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej w Dzielnicy Wesoła
Warszawa, 23.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.13.2014.EKO Nr pisma w sprawie: 56 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W związku z pismem z dnia 12 października 2015 r. znak: WOOŚ-II.4242.394.2015.OŁN wzywającym do uzupełnienia raportu o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Warszawa, 20.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.95.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 9  ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Warszawa, 20.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.95.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Warszawa, 20.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.95.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Warszawa, 20.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.95.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Warszawa, dnia 28.09.15r. OŚ-IV-UII.6220.100.2014.MRA Nr pisma w sprawie 72 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ul. Sokratesa 15 01-909 Warszawa     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 7 października 2014 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Warszawa, dnia 22.10.2015r. OŚ-IV-UII.6220.12.2015.MRA Nr pisma w sprawie 74 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada w zakresie nowych faz 5, 7 i 8 oraz zmian w zakresie planowanych faz 3, 4 i 6 przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Warszawa, dnia 22.10.2015 OŚ-IV-UII.6220.57.2015.JFI Nr pisma w sprawie: 36 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 21.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2015.EMA nr pisma w sprawie 13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa      Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 21.10.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2015.EMA nr pisma w sprawie 12 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2015

<< < 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe