Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Warszawa, dn. 12.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.12.2015.MRA Nr pisma w sprawie 78 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2015
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka
Warszawa, 12.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.104.2015.MRA Nr pisma w sprawie 9 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z:     - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera
Warszawa, dnia 13.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2015.EMA nr pisma w sprawie: 17 Hanna Jakubowicz Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa     W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z dnia 3 listopada 2015 r. znak ZNS.7121.130.2015.1.AK ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2015
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Warszawa, dnia 12.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.11.2015.PBO Nr pisma w sprawie:46 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2015
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka
Warszawa, 12.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.104.2015.MRA Nr pisma w sprawie 10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z:     - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2015
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej
Warszawa, dnia 12.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.25.2015.SPA Nr pisma w sprawie: 41 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2015
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 9.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.12.2015.PBO nr pisma w sprawie 41   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2015
Przedsięwzięcie „Libretto Park” polegające na realizacji zabudowy usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
 Warszaw, dnia 6.11.2015 r. OŚ-IV-JFI-76242-6-146-2009(AOR) ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2015
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji i biosuszenia) odpadów komunalnych w technologii workowej i tunelowej na terenie istniejącego zakładu przetwarzania opadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Warszawa, dnia 6.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.65.2014.KKO nr pisma w sprawie 63 W.Ć. REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa     Odpowiadając na pismo z dnia 26 października 2015 r. znak I. dz. 1762/15 w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień w postępowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Warszawa, 03.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.81.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Warszawa, 03.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.81.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2015
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 30 października 2015r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.2.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2015
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych przy ul. Zawodzie
Warszawa, dn. 4.11.2015r  OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-178-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2015
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie
Warszawa, dn. 2.11.2015r.  OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-177-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2015
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska – informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
Warszawa, 04.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.100.2014.MRA Nr pisma w sprawie 82 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2015
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Warszawa, dnia 03.11.2015r. OŚ-IV-UII.6220.35.2015.MRA Nr pisma w sprawie 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2015
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Warszawa, 14.10.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT nr pisma w sprawie 59 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2015
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Warszawa, 03.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT nr pisma w sprawie 64 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2015
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Warszawa,03.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT nr pisma w sprawie 66 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2015
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą na dz. ew. nr 43/6 obręb 4-16-36 przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Warszawa, 02.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.98.2014.NAT nr pisma w sprawie 53 ZAWIADOMIENIE     Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2015

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe