Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Budowa stacji 220/110 kV Praga” przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 26.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.87.2015.JFI nr pisma w sprawie 31 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Warszawa, 26.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.95.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 18 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Warszawa, 26.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.95.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Nawiązując do pisma z dnia 6 listopada 2015 r. znak: ZNS.7121.131.2015.1.PŁ przesyłam kartę informacyjną ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Warszawa, 25.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.13.2014.EKO Nr pisma w sprawie: 64 (MSK) J. B. adres w aktach sprawy     W związku z pismem z 17 listopada 2015 r., w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Warszawa, 25.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.13.2014.EKO Nr pisma w sprawie: 65 (MSK) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W związku z pismem z 12 października 2015 r. znak: WOOŚ-II.4242.394.2015.OŁN wzywającym do uzupełnienia raportu o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 24.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.105.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 12 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa      Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 24.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.105.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 24.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.105.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 24.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.105.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2015
Przebudowa i rozbudowa ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Masłowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie
Warszawa, dnia 17 listopada 2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 20 .2015.MDE   Numer pisma w sprawie:  5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2015
Przebudowa i rozbudowa ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Masłowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie
Warszawa, dnia 17  listopada 2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 20 .2015.MDE   Numer pisma w sprawie:  6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2015
Przebudowa i rozbudowa ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Masłowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie
Warszawa, dnia 17 listopada  2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.20 .2015.MDE Numer pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2015
Przebudowa i rozbudowa ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Masłowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie
Warszawa, dnia  17  listopada 2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 20 .2015.MDE   Numer pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2015
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 19.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO nr pisma w sprawie 22 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2015
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 19.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO nr pisma w sprawie 21 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2015
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Warszawa, 18.11.2015r OŚ-IV-UII.6220.100.2014.MRA Nr pisma w sprawie: 86 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ul. Sokratesa 15 01-909 Warszawa     W związku z pismem, złożonym w dniu 6 listopada 2015 r., dotyczącym postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2015
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga
Warszawa, 17.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.95.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 14 G. M. (adres w aktach sprawy)     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 3 sierpnia 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami „Lazurowe Ogrody”, ul. Szeligowska
Warszawa, dnia 17.11.2015 OŚ-IV-UII.6220.76.2015.JFI Nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2015
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, dn. 17.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.100.2014.MRA Nr pisma w sprawie 84   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2015
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka
Warszawa, 12.11.2015r. OŚ-IV-UII.6220.104.2015.MRA Nr pisma w sprawie 11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2015

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe