Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
 Warszawa, 04.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT nr pisma w sprawie 73 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2015
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka 2/8
Warszawa, 07.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.104.2015.MRA Nr pisma w sprawie 16 A M Adres w aktach sprawy     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Verdiego
 Warszawa, 4.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.135.2015.JFI nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Verdiego
Warszawa, dnia 4.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.135.2015.JFI        nr pisma w sprawie 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
 Warszawa, dnia 3.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.41.2014.KKO nr pisma w sprawie 98 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2015
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 3.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.25.2015.SPA nr pisma w sprawie 45 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2015
Realizacja Kolektora Lindego Bis zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 2.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.105.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 17 P. P. adres w aktach sprawy     Nawiązując do wniosku, złożonego w dniu 31 sierpnia 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Kolektora ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2015
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka 2/8 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 14.10.2015r. OŚ-IV-UII.6220.104.2015.MRA Nr pisma w sprawie 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2015
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka 2/8 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 14.10.2015r OŚ-IV-UII.6220.104.2015.MRA Nr pisma w sprawie 4 A.M. Adres w aktach sprawy     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2015
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132
Warszawa, 02.12.2015r. OŚ-IV-UI.6220.12.2015.PBO Nr pisma w sprawie:45 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2015
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132
Warszawa, 02.12.2015r. OŚ-IV-UI.6220.12.2015.PBO Nr pisma w sprawie:46 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy Al. Wilanowskiej
Warszawa, dnia 01.12.2015r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie: 32 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 24 września 2015 r.  znak: OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO (nr pisma w sprawie: 12) w związku z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy Al. Wilanowskiej
Warszawa, dnia 01.12.2015r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie:31 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa       W ślad za pismem z dnia 24 września 2015 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO (nr pisma w sprawie: 11) w związku z prowadzonym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2015
Przebudowa odcinka linii napowietrznej 220 kV o długości 1090 m zlokalizowanego w rejonie ulic Radzymińskiej, Lewinowskiej, Łany, Mechaników, Łodygowej
 Warszawa, 01.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.139.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 8  ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej Lca 1514 m w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa,  30 listopada 2015r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.16.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej Lca 1514 m w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa,  30 listopada 2015r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220.16.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE     Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2015
Pismo w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, dnia 30.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.125.2015.EMA       nr pisma w sprawie 3 A. M (adres w aktach sprawy)     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 16 października 2015 r., uzupełnionego w dniu 3 listopada 2015 r., w sprawie wydania decyzji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2015
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, dnia 30.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.125.2015.EMA      nr pisma w sprawie 2  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2015
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Warszawa, dnia 27.11.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.57.2015.JFI Nr pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2015
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Warszawa, 06.11.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT nr pisma w sprawie: 70 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2015

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe