Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Warszawa, 12.01.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.72.2014.SYP Nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Warszawa, 12.01.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.72.2014.SYP Nr pisma w sprawie: 26 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z poźn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2015
Budowa kompleksu mieszkalnego z powierzchniami handlowo-usługowymi i garażami oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny
Warszawa, dnia 09.01.2015r. OŚ-IV-UI.6220.86.2014.SPA Nr pisma w sprawie:24 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
Budowa kompleksu mieszkalnego z powierzchniami handlowo-usługowymi i garażami oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny
Warszawa, dnia 09.01.2014 r. OŚ-IV-UI.6220.86.2014.SPA Numer pisma w sprawie:23 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
Budowa budynku mieszkalnego z wielostanowiskowym garażem wielopoziomowym oraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Grochowskiej/Mlądzkiej
Warszawa, 9.01.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.34.2014.KKO nr pisma w sprawie 66 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z garażem podziemnym, częścią usługowo-handlową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kłobuckiej
Warszawa, dn. 09.01.2015r. OŚ-IV-UII.6220.101.2014.MRA Nr pisma w sprawie 13 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
Warszawa, dnia 9.01.2015r. OŚ-IV-UII.6220.51.2014.EMA nr pisma w sprawie 42 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
Budowa zespołu budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
Warszawa, dnia 9.01.2015r. OŚ-IV-UII.6220.51.2014.EMA nr pisma w sprawie 41 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
Budowa pompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w ul. Czwartaków, Al. Sztandarów oraz ul. Magenta
Warszawa, 07.01.2015r. UD-VIII-WOŚ.6220.6 .2014.MSO Nr pisma w sprawie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
Budowa pompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w ul. Czwartaków, Al. Sztandarów oraz ul. Magenta
Warszawa, 07.01.2015r. UD.VIII.WOŚ.6220. 6 .2014.MSO Nr pisma w sprawie: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015
Budowa budynku garażowego z usługami w parterze przy ul. Umińskiego i ul. Znanieckiego
Warszawa, dnia 08.01.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.81.2014.JFI nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE     Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2015

<< < 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe