Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi w rejonie Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 17.12.2015r OŚ-IV-UII.6220.143.2015.DKO  Nr pisma w sprawie: 5 M M adres w aktach sprawy     Nawiązując do wniosku, złożonego w dniu 17 listopada 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2015
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Warszawa, dnia 17.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.12.2015.MRA Nr pisma w sprawie 85  M S adres w aktach sprawy     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 12 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Łodygowej na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2015
Budowa Kolektora Mokotowskiego BIS, zlokalizowanego w ul. Gagarina od komory w Kolektorze Mokotowskim do skrzyżowania z ul. Czerniakowską oraz w ul. Czerniakowskiej od skrzyżowania z ul. Gagarina do wylotu przy Płycie Desantowej
Warszawa, dnia 17.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.149.2015.MRA Nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2015
Budowa Kolektora Mokotowskiego BIS, zlokalizowanego w ul. Gagarina od komory w Kolektorze Mokotowskim do skrzyżowania z ul. Czerniakowską oraz w ul. Czerniakowskiej od skrzyżowania z ul. Gagarina do wylotu przy Płycie Desantowej
Warszawa, dnia 17.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.149.2015.MRA Nr pisma w sprawie: 8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2015
Budowa Kolektora Mokotowskiego BIS, zlokalizowanego w ul. Gagarina od komory w Kolektorze Mokotowskim do skrzyżowania z ul. Czerniakowską oraz w ul. Czerniakowskiej od skrzyżowania z ul. Gagarina do wylotu przy Płycie Desantowej
Warszawa, dnia 17.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.149.2015.MRA Nr pisma w sprawie: 7  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2015
Budowa Kolektora Mokotowskiego BIS, zlokalizowanego w ul. Gagarina od komory w Kolektorze Mokotowskim do skrzyżowania z ul. Czerniakowską oraz w ul. Czerniakowskiej od skrzyżowania z ul. Gagarina do wylotu przy Płycie Desantowej
Warszawa, dnia 17.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.149.2015.MRA Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2015
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 16.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.25.2015.SPA Nr pisma w sprawie: 49 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2015
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21 w Warszawie
Warszawa, 18.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.16.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2015
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i dwukondygnacyjnymi garażami podziemnymi przy ul. Wileńskiej 14A w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Warszawa 15.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.141.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 5  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2015
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i dwukondygnacyjnymi garażami podziemnymi przy ul. Wileńskiej 14A w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Warszawa 15.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.141.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2015
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Cybernetyki
Warszawa, 14.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.49.2015.MSK Nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 14.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2015.EMA nr pisma w sprawie 22 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 21 października 2015 r. znak OŚ-IV-UII.6220. 92.2015.EMA (nr pisma w sprawie 13), o wydanie opinii, co do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 14.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2015.EMA nr pisma w sprawie 21 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 21 października 2015 r. znak OŚ-IV-UII.6220. 92.2015.EMA (nr pisma w sprawie 12), w sprawie wydania opinii, co do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2015
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 8.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.98.2014.NAT        nr pisma w sprawie 60 Z Ś (adres w aktach sprawy)     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 7 listopada 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2016
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na działce przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 11.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO nr pisma w sprawie 25    ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. Motorowej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 8.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.136.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa    Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. Motorowej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 8.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.136.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. Motorowej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 8.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.136.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. Motorowej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 8.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.136.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2015
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Warszawa, dn. 08.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.100.2014.MRA Nr pisma w sprawie 107 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2015

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe