Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przy Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 29.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.142.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na dz. ew. nr 11, obręb 1-05-26 przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 23.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.58.2015.KKO nr pisma w sprawie 28 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 28.12.2015 OŚ-IV-UII.6220.57.2015.JFI nr pisma w sprawie: 43 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016
Rozbudowa ul. Głębockiej i ul. L. Berensona w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 28.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.55.2015.PBO Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
Warszawa, 28.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.91.2015.SYP(WKA) Nr pisma w sprawie 19  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Warszawa, 23.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.98.2014.NAT nr pisma w sprawie 68 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 2 listopada 2015 r. znak OŚ-IV-UI.6220.98.2014.NAT (nr pisma w sprawie 52), dot. wydania opinii co do warunków ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2015
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Warszawa, 23.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.98.2014.NAT nr pisma w sprawie 67 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W związku z wezwaniem z dnia 27 listopada 2015 r. znak WOOŚ-II.4242.466.2015.AK, otrzymanym w dniu 4 grudnia 2015 r., do uzupełnienia raportu o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2015
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 23.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.12.2015.PBO Nr pisma w sprawie:49 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”, przy ul. Szeligowskiej
Warszawa, dnia 23.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.76.2015.JFI (nr pisma w sprawie:35) ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2015
Budowa ul.Czerniakowskiej bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia  22.12.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.34.2012.AOR        Nr pisma w sprawie: 184 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2015
Budowa Kolektora Wiślanego zlokalizowanego w pasach drogowych ulic Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Al. Jerozolimskich/al. 3 Maja w Dzielnicach Bielany, Śródmieście, Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, 22.12.2015r OŚ-IV-UII.6220.148.2015.SYP  . Nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2016
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm na działce przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 21.12.2015r. OŚ-IV-UI.6220.61.2014.AOR Nr pisma w sprawie: 90 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2015
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, dn. 21.12.2015r OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-185-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2015
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z garażami podziemnymi przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 21.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.125.2015.EMA nr pisma w sprawie 9 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2015
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z garażami podziemnymi przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 21.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.125.2015.EMA       nr pisma w sprawie 8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa       Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2015
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z garażami podziemnymi przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 21.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.125.2015.EMA nr pisma w sprawie 7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2015
Budowa Kolektora Wiślanego
Warszawa, 18.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.148.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2015
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 17.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.105.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2015
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 17.12.2015r OŚ-IV-UII.6220.105.2015.DKO  . Nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi w rejonie Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 17.12.2015r OŚ-IV-UII.6220.143.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 4  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2015

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe