Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Warszawa, 08.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.64.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2015
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Warszawa, 08.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.64.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 23 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, przy ul. Rydygiera
Warszawa, dnia 8.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2015.EMA nr pisma w sprawie 6 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, przy ul. Rydygiera
Warszawa, dnia 8.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2015.EMA nr pisma w sprawie 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2015
Zmiana sposobu użytkowania terenu w granicach administracyjnych miasta w związku z budową przedłużenia drogi gminnej – ul. Aluzyjnej
Warszawa, dnia 07.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.60.2014.SPA Nr pisma w sprawie: 75 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Warszawa, 07.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.9.2015.NAT nr pisma w sprawie 45 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże
Warszawa, 2 września 2015r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.2.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 25 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Realizacja zabudowy usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Warszaw, dnia 3.09.2015r. OŚ-IV-JFI-76242-6-142-2009(AOR) ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Cybernetyki
Warszawa, dn. 3.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.49.2015.MSK Nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Cybernetyki
Warszawa, dn. 3.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.49.2015.MSK Nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Warszawa, 3.09.2015r.  OŚ-IV-UII.6220.7.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 41 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Warszawa, 3.09.2015r. OŚ-IV-UII.6220.7.2015.DKO Nr pisma w sprawie: 42 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Pełczyńskiego
Warszawa, 3.09.2015r.   OŚ-IV-UII.6220.127.2014.DKO Nr pisma w sprawie: 42 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Pełczyńskiego
Warszawa, 3.09.2015r. OŚ-IV-UII.6220.127.2014.DKO Nr pisma w sprawie: 43 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Warszawa, dnia 3.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.41.2014.KKO nr pisma w sprawie 86 ZAWIADOMIENIE     Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2015
Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego położonego w Dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów m.st. Warszawy oraz w gminach Konstancin-Jeziorna i Łomianki
Warszawa, dn. 2.09.2015r. OŚ-IV-UI-SPA-76242-230-84-10 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Warszawa, dnia 26.08.15r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie:8 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Warszawa, dnia 26.08.15r. OŚ-IV-UI.6220.46.2015.PBO Nr pisma w sprawie:7 Tomasz Grzegorczyk ROBYG Mokotów Investment Sp. z o .o. (adres w aktach sprawy)     Nawiązując do wniosku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2015
Budowa jednokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z parkingiem naziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Rosoła
Warszawa, dn. 31.08.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.90.2013.EKO Nr pisma w sprawie: 91 (MSK) ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy projektowanej Al. Tysiąclecia, w rejonie ul. Bora-Komorowskiego, Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Warszawa, dnia 31.08.2015 OŚ-IV-UI.6220.69.2014.AOR Nr pisma w sprawie: 43 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-09-2015

<< < 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe