Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

  Drukuj
 

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Warszawa, 22.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.64.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 27     ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Warszawa, 22.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.64.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 26 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa centrum logistyczno-biurowego „LOTNISKO” przy ul. Wirażowej
Warszawa, dnia 22.09.2015r. OŚ-IV-UII.6220.123.2012.MRA Nr pisma w sprawie 156 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Warszawa, dnia 09.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.35.2015.MRA Nr pisma w sprawie 20   ZAWIADOMIENIE       Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską
Warszawa, 18.09.2015r. OŚ-IV-UI.6220.34.2012.AOR Nr pisma w sprawie: 168 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”, przy ul. Szeligowskiej
Warszawa, dnia 17.09.2015 OŚ-IV-UII.6220.76.2015.JFI (nr pisma w sprawie 15) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”, przy ul. Szeligowskiej
Warszawa, dnia 17.09.2015 OŚ-IV-UII.6220.76.2015.JFI (nr pisma w sprawie:16) ZAWIADOMIENIE     Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”, przy ul. Szeligowskiej
Warszawa, dnia 17.09.2015 OŚ-IV-UII.6220.76.2015.JFI (nr pisma w sprawie 14) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Warszawa, dnia 17.09.2015 OŚ-IV-UII.6220.57.2015.JFI Nr pisma w sprawie: 30 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Warszawa, 15.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.36.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Warszawa, 17.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.36.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Warszawa, 17.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.29.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2015
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Warszawa, dn. 15.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.13.2014.EKO Nr pisma w sprawie: 49 (MSK) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2015
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Warszawa, dn. 15.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.13.2014.EKO Nr pisma w sprawie: 48 (MSK) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2015
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Warszawa, dn. 15.09.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.13.2014.EKO Nr pisma w sprawie: 50 (MSK) ZAWIADOMIENIE     Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2015
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249
Warszawa, dnia 15.09.2015r OŚ-IV-UI.6220.61.2014.AOR Nr pisma w sprawie: 76 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2015
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi, wydobycie odpadów ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zagospodarowanie wydobytych odpadów za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. J. Kasprowicza 132
Warszawa,15.09.2015r. OŚ-IV-UI.6220.12.2015.PBO Nr pisma w sprawie:27 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2015
Budowa zespołu budynków biurowych, w tym z budową ulicy pomiędzy ulicą Prostą a ulicą Pereca (przedłużenie ulicy Waliców)
Warszawa, 11.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.23.2015.SPA nr pisma w sprawie 32 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2015
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Warszawa, 10.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.29.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2015
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej
Warszawa, 08.09.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.25.2015.SPA nr pisma w sprawie 34 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2015

<< < 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe