Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2015

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia w obrębie ulic Domaniewskiej, Samochodowej, Abramowskiego i Modzelewskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2015 OŚ-IV-UII.6220.146.2015.EMA nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2016
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa,  30.12.2015 r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220. 2.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa,  30.12.2015 r. UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220. 2.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 36 ZAWIADOMIENIE     Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, dnia  16.12.2015 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 24.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, dnia  16.12.2015 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 24.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, dnia  16.12.2015 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 24.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, dnia  16.12.2015 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 24.2015.MDE Numer pisma w sprawie:  4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 16.12.2015 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 24.2015.MDE Numer pisma w sprawie: 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa   Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.140.2015.SPA Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.140.2015.SPA nr pisma w sprawie:  6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.140.2015.SPA nr pisma w sprawie: 4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.140.2015.SPA nr pisma w sprawie: 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym przy ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.109.2015.MRA (SPA) Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym przy ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.109.2015.MRA (SPA) Nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową i garażem podziemnym przy ul. Pereca 21 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.23.2015.SPA nr pisma w sprawie 37 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, dn. 29.12.2015r.   OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-188-11 W Ć Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa     W związku z pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. znak: I. dz. 2194/15, w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2015
Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odc. ul. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.150.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016
Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odc. ul. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2015 r. OŚ-IV-UII.6220.150.2015.WKA Nr pisma w sprawie: 6  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016
Informacja w sprawie instalacji do przerobu żużla stalowniczego - Zakład nr 50 przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 29.12.2015 OŚ-IV-UII.6223.5.2015.JFI       Nr pisma w sprawie:7 INFORMACJA     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przy Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy
Warszawa, 29.12.2015r. OŚ-IV-UII.6220.142.2015.SYP Nr pisma w sprawie: 5 M M adres w aktach sprawy     Nawiązując do wniosku, złożonego w dniu 17 listopada 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2016

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>


Wersja standardowa