Kanał Wyżej
Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2016-03-21
Budowa Kolektora Wiślanego zlokalizowanego w pasach drogowych ulic Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Al. Jerozolimskich/al. 3 Maja w Dzielnicach Bielany, Śródmieście, Żoliborz m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-02-01
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia w obrębie ulic Domaniewskiej, Samochodowej, Abramowskiego i Modzelewskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-25
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Rozbudowa ul. Głębockiej i ul. L. Berensona w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na dz. ew. nr 11, obręb 1-05-26 przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga Południe
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przy Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przy Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Informacja w sprawie instalacji do przerobu żużla stalowniczego - Zakład nr 50 przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odc. ul. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odc. ul. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-04
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym przy ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym przy ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową i garażem podziemnym przy ul. Pereca 21 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-31
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”, przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-28
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-28
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-28
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-28
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm na działce przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-23
Budowa ul.Czerniakowskiej bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-23
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z garażami podziemnymi przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-22
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z garażami podziemnymi przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-22
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-22
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z garażami podziemnymi przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-22
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-22
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21 w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi w rejonie Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi w rejonie Al. Jerozolimskich i ul. Dzieci Warszawy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Budowa Kolektora Wiślanego
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Budowa Kolektora Mokotowskiego BIS, zlokalizowanego w ul. Gagarina od komory w Kolektorze Mokotowskim do skrzyżowania z ul. Czerniakowską oraz w ul. Czerniakowskiej od skrzyżowania z ul. Gagarina do wylotu przy Płycie Desantowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-18
Budowa Kolektora Mokotowskiego BIS, zlokalizowanego w ul. Gagarina od komory w Kolektorze Mokotowskim do skrzyżowania z ul. Czerniakowską oraz w ul. Czerniakowskiej od skrzyżowania z ul. Gagarina do wylotu przy Płycie Desantowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-18
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-18
Budowa Kolektora Mokotowskiego BIS, zlokalizowanego w ul. Gagarina od komory w Kolektorze Mokotowskim do skrzyżowania z ul. Czerniakowską oraz w ul. Czerniakowskiej od skrzyżowania z ul. Gagarina do wylotu przy Płycie Desantowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-18
Budowa Kolektora Mokotowskiego BIS, zlokalizowanego w ul. Gagarina od komory w Kolektorze Mokotowskim do skrzyżowania z ul. Czerniakowską oraz w ul. Czerniakowskiej od skrzyżowania z ul. Gagarina do wylotu przy Płycie Desantowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-18
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i dwukondygnacyjnymi garażami podziemnymi przy ul. Wileńskiej 14A w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-17
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-17
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i dwukondygnacyjnymi garażami podziemnymi przy ul. Wileńskiej 14A w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-17
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-16
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na działce przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-15
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-15
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. Motorowej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. Motorowej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. Motorowej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. Motorowej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Verdiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Verdiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-08
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka 2/8
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-08
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-08
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-04
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka 2/8 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-04
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka 2/8 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-04
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-04
Realizacja Kolektora Lindego Bis zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-04
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-04
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-04
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy Al. Wilanowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-02
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy Al. Wilanowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-02
Przebudowa odcinka linii napowietrznej 220 kV o długości 1090 m zlokalizowanego w rejonie ulic Radzymińskiej, Lewinowskiej, Łany, Mechaników, Łodygowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-02
Budowa kanalizacji sanitarnej Lca 1514 m w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-02
Budowa kanalizacji sanitarnej Lca 1514 m w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-02
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-30
Pismo w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-30
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-27
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-27
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Budowa stacji 220/110 kV Praga” przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Realizacja Kolektora Lindego Bis, zlokalizowanego w okolicy ulicy Brązowniczej, w ulicach Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-26
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-25
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-25
Przebudowa i rozbudowa ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Masłowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-25
Przebudowa i rozbudowa ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Masłowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-25
Przebudowa i rozbudowa ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Masłowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-25
Przebudowa i rozbudowa ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Masłowieckiej do ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-25
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-19
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-18
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska w Dzielnicy Mokotów
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami „Lazurowe Ogrody”, ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-17
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-16
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-16
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-16
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-16
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-16
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-16
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-12
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji i biosuszenia) odpadów komunalnych w technologii workowej i tunelowej na terenie istniejącego zakładu przetwarzania opadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-10
Przedsięwzięcie „Libretto Park” polegające na realizacji zabudowy usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-10
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-10
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska – informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-06
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-06
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych przy ul. Zawodzie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-06
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-06
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-06
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą na dz. ew. nr 43/6 obręb 4-16-36 przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-04
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-04
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą na dz. ew. nr 43/6 obręb 4-16-36 przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-04
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą na dz. ew. nr 43/6 obręb 4-16-36 przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-04
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-04
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-04
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska.
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-03
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-03
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-03
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-30
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy Al. Wilanowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-30
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada w zakresie nowych faz 5, 7 i 8 oraz zmian w zakresie planowanych faz 3, 4 i 6 przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy J. Ostroroga w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej w Dzielnicy Wesoła
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Santockiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-23
Budowa kanalizacji sanitarnej Lca 1514 m w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-21
Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN 150/250 - 2xDN 125/225 od komory N-25/L-10 dla potrzeb zasilania w ciepło obszaru objętego ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską na terenie Dzielnicy Ochota
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-19
Budowa kanalizacji sanitarnej Lca 1514 m w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”,przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”,przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-19
Budowa sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,2 m z odcinakami sieci Ø 0,16 m w ulicach Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelska, ul. Karpackiej w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-19
Budowa sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,2 m z odcinakami sieci Ø 0,16 m w ulicach Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelska, ul. Karpackiej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-19
Budowa sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,2 m z odcinakami sieci Ø 0,16 m w ulicach Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelska, ul. Karpackiej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-19
Budowa sieci kanalizacji ściekowej Ø 0,2 m z odcinakami sieci Ø 0,16 m w ulicach Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelska, ul. Karpackiej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-19
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy Al. Wilanowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-15
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-12
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-12
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-09
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-09
Przetwarzanie odpadów przemysłowych z hutnictwa żelaza i stali na instalacji zlokalizowanej przy ul. J. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-09
Pismo w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Dzielnicy Śródmieście
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-09
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-07
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią na terenie osiedla Falenica –Zachód w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dla obszaru Falenica-Wschód, na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-07
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-07
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią na terenie osiedla Falenica –Zachód w Dzielnicy Wawer
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-07
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska.
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-07
Zabudowa usługowa, biurowa i hotelowa z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ul. Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-07
Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska.
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-07
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanego w rejonie ul. Motorowej i Ostrobramskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-01
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanego w rejonie ul. Motorowej i Ostrobramskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-01
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-29
Budowa instalacji do produkcji alkoholu i destylatów wysokogatunkowych, przy ul. Liwskiej 17
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-29
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-29
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-29
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-29
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-29
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-29
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-29
Przebudowa drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, tj. modernizacji ciągu ulicy Marsa-Żołnierska, na odcinku od węzła Marsa do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-25
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-25
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-25
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-25
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”, przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”, przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody”, przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Budowa centrum logistyczno-biurowego „LOTNISKO” przy ul. Wirażowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-23
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi, wydobycie odpadów ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zagospodarowanie wydobytych odpadów za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-17
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-17
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-17
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-17
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-17
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-11
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-11
Budowa zespołu budynków biurowych, w tym z budową ulicy pomiędzy ulicą Prostą a ulicą Pereca (przedłużenie ulicy Waliców)
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-11
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, przy ul. Rydygiera
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-09
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, przy ul. Rydygiera
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-09
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-09
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Realizacja zabudowy usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Zmiana sposobu użytkowania terenu w granicach administracyjnych miasta w związku z budową przedłużenia drogi gminnej – ul. Aluzyjnej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-07
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy projektowanej Al. Tysiąclecia, w rejonie ul. Bora-Komorowskiego, Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy Al. Wilanowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa jednokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z parkingiem naziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Rosoła
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego położonego w Dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów m.st. Warszawy oraz w gminach Konstancin-Jeziorna i Łomianki
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-03
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-31
Budowa budynku biurowo-usługowego ATRIUM SOUTH 1 wraz z garażem podziemnym, dojściami, drogą pożarową i infrastrukturą techniczną, przy ul. Jana Pawła II, Pereca, Ciepłej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-31
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-31
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75c
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-31
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-31
Budowa kanałów ściekowych wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-26
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-26
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i parkingiem podziemnym pn. „Soho Factory” (dawniej „Praga z Okna przy ul. Mińskiej, Chodakowskiej i Żupniczej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-24
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją handlowo-usługową w parterze przy projektowanej Al. Tysiąclecia, w rejonie ul. Bora-Komorowskiego, Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-24
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-24
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi, wydobycie odpadów ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zagospodarowanie wydobytych odpadów za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów” przy ul. J. Kasprowicza
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi, wydobycie odpadów ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zagospodarowanie wydobytych odpadów za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów” przy ul. J. Kasprowicza
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych (osiedla Wilno III i Wilno VI) przy ul. Projektowanej 3 (ul. Pohulanka)
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-20
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-19
Budowa sieci wodociągowej w ul. Nehru i w Al. Polski Walczącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przedmiotowej inwestycji i przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową i garażem podziemnym oraz infrastrukturą drogową, w tym budową ulicy pomiędzy ulicą Prostą a ulicą Pereca i infrastrukturą techniczną przy ul Pereca 21
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej na odcinku od Al. Zielenieckiej – ul. Marsa
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-11
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej na odcinku od Al. Zielenieckiej – ul. Marsa
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-11
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-10
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-10
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody” przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-06
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowe Ogrody” przy ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-06
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC” w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-05
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC” w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-05
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi, wydobycie odpadów ze składowiska przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Libretto Park” przy ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi, wydobycie odpadów ze składowiska przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada położonego przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada położonego przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-27
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową, przy ul. Jugosłowiańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-27
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową, przy ul. Jugosłowiańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-27
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Osiedla Falenica – Zachód
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-27
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-27
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-27
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-27
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-27
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową, przy ul. Pereca 21
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-23
Budowa budynku mieszkalnego z częścią usługowo-handlową oraz z funkcją muzealną, w rejonie ul. Banacha i ul. Grójeckiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-23
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dla obszaru Falenica-Wschód na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-21
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dla obszaru Falenica-Wschód na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-21
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-21
Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego położonego w Dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów m.st. Warszawy oraz w gminach Konstancin-Jeziorna i Łomianki
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-20
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-20
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-20
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-20
Montaż mobilnej instalacji do wytwarzania betonu towarowego oraz zaplecza biurowo-socjalnego przy ul. Pląsy
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-20
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-20
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-20
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-20
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-15
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-15
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-15
Zespół budynków biurowych „B4” z powierzchnią usługowo-handlowo-hotelową, przy ul. Burakowskiej/ul. Młocińskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-15
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-15
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-15
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z garażem podziemnym, częścią usługowo-handlową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kłobuckiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-15
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Nakielskiej 5
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Cybernetyki
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji i biosuszenia) odpadów komunalnych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej przy ul. Świętokrzyskiej 36
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-14
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Przebudowa drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, tj. modernizacji ciągu ulicy Marsa-Żołnierska, na odcinku od węzła Marsa do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krasińskiego 67
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krasińskiego 67
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-09
Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-02
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych , przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-02
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-02
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych , przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-02
Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-02
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji i biosuszenia) odpadów komunalnych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-30
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa stacji paliw przy ul. Wał Miedzeszyński 273
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową w parterze budynku przy ul. Jugosłowiańskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Realizacja przedsięwzięcia pn. Libretto Park polegającego na zabudowie usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową w parterze budynku przy ul. Jugosłowiańskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Etapowa rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-26
Montaż stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-24
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową przy ul. Pereca 21
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-24
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową oraz usługowo-handlową przy ul. Pereca 21
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-24
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz towarzyszącymi lokalami usługowymi przy ul. Krasińskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-24
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz towarzyszącymi lokalami usługowymi przy ul. Krasińskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-24
Budowa centrum konferencyjno-rekreacyjnego Fort Chrzanów, przy ul. Kopalnianej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-24
Budowa jednokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z parkingiem naziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Rosoła
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-24
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi oraz wydobycie odpadów wydobytych za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Ściągnięcie wierzchniej warstwy ziemi oraz wydobycie odpadów wydobytych za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Ściągnięcie wierzchniej warstwy ziemi oraz wydobycie odpadów wydobytych za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-22
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-17
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-17
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-17
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-16
Budowa ulicy Nowo-Lazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy Armii Krajowej w Dzielnicach Bemowo, Włochy, Ursus m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-16
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-16
Budowa garaży lub parkingów samochodowych dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych w ramach budowy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „REGATY VII i VIII” w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-16
Zmiana sposobu użytkowania terenu w granicach administracyjnych miasta w związku z budową przedłużenia drogi gminnej – ul. Aluzyjnej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-12
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-11
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-11
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-10
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-10
Budowa zespołu zabudowy biurowo-konferencyjno-hotelowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-05
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową w parterze budynku, miejscami postojowymi przed budynkiem, zjazdami z drogi publicznej, przyłączami i sieciami na terenie, przy ul. Jugosłowiańskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową w parterze budynku, miejscami postojowymi przed budynkiem, zjazdami z drogi publicznej, przyłączami i sieciami na terenie, przy ul. Jugosłowiańskiej.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa garaży podziemnych dla obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową, przy ul. Pereca 21
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową, przy ul. Pereca 21
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową, przy ul. Pereca 21
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Budowa zespołu budynków biurowych z częścią mieszkaniową, przy ul. Pereca 21
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową w parterze budynku, przy ul. Jugosłowiańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-02
Rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-28
Rozbudowa Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-28
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-28
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-28
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kiermaszowej 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-27
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Osiedla Falenica – Zachód
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-27
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Osiedla Falenica – Zachód
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-27
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Osiedla Falenica – Zachód
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-27
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Osiedla Falenica – Zachód
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-27
Budowa zespołu budynków oświaty oraz zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym i usługami związanymi z oświatą, przy ul. Przy Bażantarni
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-27
Budowa osiedla budynków wielorodzinnych z parkingami dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych przy ul. Lewandów
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-27
Budowa osiedla budynków wielorodzinnych z parkingami dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych przy ul. Lewandów
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-27
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Falenica-Wschód
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz towarzyszącymi lokalami usługowymi przy ul. Krasińskiego 67
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz towarzyszącymi lokalami usługowymi przy ul. Krasińskiego 67
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz towarzyszącymi lokalami usługowymi przy ul. Krasińskiego 67
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz towarzyszącymi lokalami usługowymi przy ul. Krasińskiego 67
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Budowa garaży lub parkingów samochodowych dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych w ramach budowy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „REGATY VII i VIII”, w rejonie ul. Kobiałka i ul. Frachtowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Budowa centrum konferencyjno-rekreacyjnego Fort Chrzanów, przy ul. Kopalnianej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji i biosuszenia) odpadów komunalnych w technologii workowej i tunelowej na terenie istniejącego zakładu przetwarzania opadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi, wydobycie odpadów ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zagospodarowanie wydobytych odpadów za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Ściągniecie wierzchniej warstwy ziemi, wydobycie odpadów ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zagospodarowanie wydobytych odpadów za pomocą instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. J. Kasprowicza 132
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Budowa ulicy Nowo-Lazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy Armii Krajowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
Przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego), w. Powązkowska – w. Modlińska, budowa mostu objazdowego na czas przebudowy mostu Grota – Roweckiego w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
Budowa Centrum Dystrybucji DOKA POLSKA, przy ul. Szklarniowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
Budowa zespołu budynków zamieszkania zbiorowego, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, części drogi 16 KDD oraz skrzyżowania z ul. Domaniewską w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-18
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-18
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanego w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-15
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową, przy ul. Jugosłowiańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-12
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową, przy ul. Jugosłowiańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-12
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową, przy ul. Jugosłowiańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-12
Budowa budynku garażu wielopoziomowego z powierzchnią handlowo-usługową, przy ul. Jugosłowiańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-12
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Libretto Park” polegającego na zabudowie usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-11
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-11
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Libretto Park” polegającego na zabudowie usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-11
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-11
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-11
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą, przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa II linii metra w m.st. Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Rozbudowa betoniarni o drugi węzeł produkcji betonu przy ul. Zawodzie 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu „Jagodno” przy al. Rzeczypospolitej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Rozbudowa ulicy Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Realizacja instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów w ramach montażu stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-07
Realizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych w ramach modernizacji i rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-30
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-30
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-30
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w mieście Ząbki
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-28
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-28
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-27
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-27
Budowa budynku biurowo-usługowego „B” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-27
Budowa budynku biurowo-usługowego „A” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-27
Budowa ul. Czerniakowskiej-bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-27
Budowa ul. Czerniakowskiej-bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-27
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-27
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-27
Budowa centrum konferencyjno-rekreacyjnego Fort Chrzanów, przy ul. Kopalnianej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-24
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-24
Modernizacja linii produkcyjnej rękawic elektroizolacyjnych przy ul. Prochowej 42
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-23
Budowa myjni i lakierni całopojazdowej oraz budowa myjni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Żoliborz przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 10
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-23
Modernizacja linii produkcyjnej rękawic elektroizolacyjnych przy ul. Prochowej 42
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-23
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, części drogi 16 KDD, skrzyżowania z ul. Domaniewską oraz realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-22
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, części drogi 16 KDD, skrzyżowania z ul. Domaniewską oraz realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-22
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, części drogi 16 KDD, skrzyżowania z ul. Domaniewską oraz realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi oraz przyłącza i sieci w ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi oraz przyłącza i sieci w ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi oraz przyłącza i sieci w ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-22
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z garażem podziemnym, częścią usługowo-handlową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kłobuckiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-22
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym zlokalizowanych w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Budowa budynku biurowo-usługowego „A” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Budowa budynku biurowo-usługowego „B” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Budowa budynku biurowo-usługowego ATRIUM SOUTH 1 wraz z garażem podziemnym, dojściami, drogą pożarową i infrastrukturą techniczną, przy ul. Jana Pawła II, Pereca, Ciepłej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-20
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-16
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-16
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-16
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-16
Realizacja instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów w ramach montażu stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Rozbudowa ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-15
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-13
Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-13
Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Sarmackiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-13
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Falenica Wschód
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-03
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Falenica Wschód
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-02
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Falenica Wschód
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-02
Budowa zespołu handlowo-usługowego w formie hali targowej, przy ul. Cynamonowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-02
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-02
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Falenica Wschód
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-02
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-02
Realizacja zabudowy usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-01
Realizacja zabudowy usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-01
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-31
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-31
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-31
Budowa zespołu trzech hal magazynowo-biurowo-usługowych przy ul. Działkowej i ul. K. Kolumba
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-31
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-31
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-27
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-27
Wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu urządzenia kanalizacyjnego z ul. Buszyckiej do rowu przy ul. Karczunkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-27
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-27
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-27
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach i garażem podziemnym w rejonie ulic Motorowej i Ostrobramskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-27
Budowa budynku biurowo-usługowego „A” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-24
Budowa budynku biurowo-usługowego „A” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-24
Budowa budynku biurowo-usługowego „B” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-24
Budowa budynku biurowo-usługowego „B” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-24
Budowa pompowni ścieków P5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przewodami tłocznymi przy ul. Czwartaków
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-24
Budowa pompowni ścieków P5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przewodami tłocznymi przy ul. Czwartaków
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-24
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego przy ul. Szczęśliwickiej i ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-19
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-17
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-17
Budowa budynku mieszkalnego z wielostanowiskowym garażem wielopoziomowym oraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Grochowskiej/Mlądzkiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-17
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-17
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-17
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-17
Budowa budynku biurowego pod nazwą „ATLANTIC”, w rejonie ul. Domaniewskiej i ul. Abramowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-17
Budowa zespołu budynków biurowych z usługami i garażem podziemnym, przy ul. Kasprzaka 2/8
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-13
Budowa zespołu budynków biurowych z usługami i garażem podziemnym, przy ul. Kasprzaka 2/8
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-13
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-13
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-13
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-13
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-13
Budowa zespołu zabudowy usługowej na terenie, przy ul. Kopalnianej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-13
Budowa zespołu zabudowy usługowej na terenie, przy ul. Kopalnianej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-13
Modernizacja linii produkcyjnej rękawic elektroizolacyjnych przy ul. Prochowej 42
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-12
Modernizacja linii produkcyjnej rękawic elektroizolacyjnych przy ul. Prochowej 42
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-12
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowie budynku mieszkaniowo-usługowego przy ul. Szczęśliwickiej i ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-11
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-09
Budowa budynku garażowego z usługami w parterze przy ul. W. Umińskiego i ul. F. Znanieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-09
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-09
Wykonanie dwóch studni głębinowych dla celów przeciwpożarowych i bytowych przy ul. Bruszewskiej 10
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-09
Wykonanie dwóch studni głębinowych dla celów przeciwpożarowych i bytowych przy ul. Bruszewskiej 10
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-09
Wykonanie dwóch studni głębinowych dla celów przeciwpożarowych i bytowych przy ul. Bruszewskiej 10
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-09
Zmiana sposobu użytkowania terenu w granicach administracyjnych miasta w związku z budową przedłużenia drogi gminnej – ul. Aluzyjnej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-03
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-03
Wprowadzanie do ziemi, poprzez studnię chłonną, wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów budynków, dróg i parkingów oraz wód podziemnych pochodzących z odwodnienia budynku, przy ul. Poloneza 89
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-03
Wykonanie drenażu i studni chłonnej przy ul. Poloneza 89
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-03
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-03
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-03
Budowa osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Kurantów
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-03
Budowa osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej przy ul. Kurantów
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa kanalizacji w ul. Północnej i w ulicach bocznych, tj. ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa kanalizacji w ul. Północnej i w ulicach bocznych, tj. ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa kanalizacji w ul. Wiązanej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa kanalizacji w ul. Wiązanej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego, przy ul. Szczęśliwickiej i ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa budynku garażowego z usługami w parterze przy ul. W. Umińskiego i ul. F. Znanieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego, przy ul. Szczęśliwickiej i ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-26
Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-20
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji i biosuszenia) odpadów komunalnych przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-20
Budowa budynku biurowo-hotelowego przy ul. Postępu 5A
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-20
Budowa budynku biurowo-hotelowego przy ul. Postępu 5A
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-20
Budowa wraz z przebudową magistral wodociągowych w ul. Powstańców Śląskich, ul. Wacława Borowego, ul. Okolicznej, ul. Człuchowskiej, ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-20
Budowa budynku mieszkalnego z wielostanowiskowym garażem wielopoziomowym oraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Grochowskiej/Mlądzkiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-20
Budowa wraz z przebudową magistral wodociągowych w ul. Powstańców Śląskich, ul. Wacława Borowego, ul. Okolicznej, ul. Człuchowskiej, ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-20
Modernizacja linii produkcyjnej rękawic elektroizolacyjnych przy ul. Prochowej 42
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-20
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu wraz z przyłączem gazowym, energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego w m.st. Warszawa przy zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych ul. Wiernej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego przy zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa budynku biurowo-usługowego „A” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa budynku biurowo-usługowego „A” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa budynku biurowo-usługowego „A” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa budynku biurowo-usługowego „B” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. Solidarności
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa budynku biurowo-usługowego „B” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa budynku biurowo-usługowego „B” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-17
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Łopuszańskiej, ul. Kleszczowej, ul. Krańcowej, Al. Jerozolimskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-12
Wykonanie dwóch studni głębinowych dla celów przeciwpożarowych i bytowych przy ul. Bruszewskiej 10
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-12
Wykonanie dwóch studni głębinowych dla celów przeciwpożarowych i bytowych przy ul. Bruszewskiej 10
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-12
Budowa zespołu budynków biurowych z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kasprzaka 2/8
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-12
Budowa zespołu budynków biurowych z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kasprzaka 2/8
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-12
Budowa zespołu budynków biurowych z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kasprzaka 2/8
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-12
Budowa zespołu budynków biurowych z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kasprzaka 2/8
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-12
Budowa zespołu budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-06
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego przy zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego przy zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Przejście dwoma liniami kablowymi niskiego napięcia pod dnem Kanału Nowe Ujście, w rejonie ul. Lebiodowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi, przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z garażem podziemnym, częścią usługowo-handlową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kłobuckiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z garażem podziemnym, częścią usługowo-handlową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kłobuckiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-30
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kartograficznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-30
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-30
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z otoczeniem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Głębockiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-30
Budowa samochodowego warsztatu blacharsko-lakierniczego przy ul. Łopuszańskiej 31A
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-30
Wykonanie dwóch studni głębinowych dla celów przeciwpożarowych i bytowych przy ul. Bruszewskiej 10
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-30
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-30
Zabudowa usługowa, biurowa i hotelowa z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-30
Budowa przedsięwzięcia pn. „Libretto Park” polegającego na zabudowie usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-28
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. ul. Łopuszańskiej, ul. Kleszczowej, ul. Krańcowej, Al. Jerozolimskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-23
Budowa budynku garażowego z usługami w parterze przy ul. W. Umińskiego i ul. F. Znanieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-23
Modernizacja linii produkcyjnej rękawic elektroizolacyjnych, przy ul. Prochowej 42
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-23
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego przy zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa zespołu budynków przy ul. Świętokrzyskiej 36
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa budynku biurowo-usługowego „B” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji i biosuszenia) odpadów komunalnych przy ul. Zawodzie 16
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego przy zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego przy zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa budynku mieszkaniowo-usługowego przy zbiegu ulic Szczęśliwickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa budynku biurowo-usługowego „A” w zespole budynków biurowo-usługowych przy ul. Okopowej, Wolskiej i al. „Solidarności”
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy projektowanej Al. Tysiąclecia, w rejonie ul. Bora-Komorowskiego, Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-22
Budowa budynku biurowo-hotelowego przy ul. Postępu 5A
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-16
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w rejonie ulic Krokusów i Rumiankowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-16
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Wiernej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Budowa zespołu handlowo-usługowego w formie hali targowej z uzupełniającą funkcją biurową, przy ul. Cynamonowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Budowa zespołu handlowo-usługowego w formie hali targowej z uzupełniającą funkcją biurową, przy ul. Cynamonowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Budowa centrum konferencyjno-rekreacyjnego Fort Chrzanów przy ul. Kopalnianej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Budowa centrum konferencyjno-rekreacyjnego Fort Chrzanów przy ul. Kopalnianej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Budowa budynku mieszkalnego z wielostanowiskowym garażem wielopoziomowym oraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Grochowskiej/Mlądzkiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12
Budowa kompleksu mieszkalnego z powierzchniami handlowo-usługowymi i garażami oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12
Budowa kompleksu mieszkalnego z powierzchniami handlowo-usługowymi i garażami oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12
Budowa budynku garażowego z usługami w parterze przy ul. Umińskiego i ul. Znanieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12
Budowa pompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w ul. Czwartaków, Al. Sztandarów oraz ul. Magenta
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12
Budowa pompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w ul. Czwartaków, Al. Sztandarów oraz ul. Magenta
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12
Budowa zespołu budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z garażem podziemnym, częścią usługowo-handlową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kłobuckiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-12<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2015)

Wersja standardowa