Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia w obrębie ulic Domaniewskiej, Samochodowej, Abramowskiego i Modzelewskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia w obrębie ulic Domaniewskiej, Samochodowej, Abramowskiego i Modzelewskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 29.12.2015

OŚ-IV-UII.6220.146.2015.EMA
nr pisma w sprawie: 3

ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu postanowienia Nr 326/OŚ/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. znak OŚ-IV-UII.6220.146.2015.EMA, stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1177/OŚ/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. znak OŚ-IV-MTO-76242-25-17-09, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalno-usługowo-biurowo-hotelowych wraz z parkingami oraz z innymi pomieszczeniami o funkcjach wspomagających, z infrastrukturą techniczną, dojazdami i systemem drogowym na dz. ew. nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/2, 21/4, 21/6, 21/7, 22/1, 22/2, 23/3, 24, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 62, 63 i 47/2, obręb 1-08-04, w obrębie ulic Domaniewskiej, Samochodowej, Abramowskiego i Modzelewskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
    Strony mogą zapoznawać się z treścią postanowienia w siedzibie Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. 414, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
22-01-2016
Data wprowadzenia:  22-01-2016
 
 
Wprowadził BZMW/kgronczewska 22-01-2016
Aktualizujący bzmw/kgronczewska 22-01-2016
Zatwierdzający Jedynak Dorota (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 25-01-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-01-2016
Liczba odwiedzin: 463
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe