Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Informacja w sprawie instalacji do przerobu żużla stalowniczego - Zakład nr 50 przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Informacja w sprawie instalacji do przerobu żużla stalowniczego - Zakład nr 50 przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 29.12.2015

OŚ-IV-UII.6223.5.2015.JFI      
Nr pisma w sprawie:7

INFORMACJA

    Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Harsco Metals Polska Sp. z o.o., złożony w dniu 10 września 2015 r., uzupełniony w dniach 20 października 2015 r. i 30 października 2015 r., o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przerobu żużla stalowniczego - Zakład nr 50 przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
    W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 11.01.2016 r. do dnia 01.02.2016 r., w  siedzibie Biura Ochrony Środowiska, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
    Organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków, jest Prezydent m.st. Warszawy.
    Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-12-2015
Data wprowadzenia:  29-12-2015
 
 
Wprowadził BZMW/kgronczewska 29-12-2015
Aktualizujący bzmw/kgronczewska 29-12-2015
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-01-2016
Liczba odwiedzin: 629
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe