Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa,  30.12.2015 r.

UD-XIII-WOŚ-KŚ.6220. 2.2015.MDE
Numer pisma w sprawie: 36

ZAWIADOMIENIE

    Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania:

ZADANIE 1
Budowa pompowni ścieków „Falenica” o wydajności Ø 5 l/s przy ul. Rzeczyckiej, wraz z dwoma przewodami tłocznymi.

ZADANIE 2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- Ø 0,30m Lca 567,0m i=3‰ w ul. Patriotów na odc. od włączenia w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Patriotów do ul. Świtezianki,
Ø 0,20m Lca 160,0m i=5‰ w ul. Świtezianki na odc. od ul. Bystrzyckiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Patriotów,
wraz z odcinkami sieci – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowych ulic.

ZADANIE 3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- Ø 0,30m Lca 590,0m i=3‰ w ul. Oliwkowej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Patriotów do ul. Narcyzowej,
- Ø 0,20m Lca60,0m i=12‰ w drodze dojazdowej w rejonie posesji Oliwkowa 23 na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Oliwkowej do ul. Wasilkowskiej ,
- Ø 0,20m Lca60,0m i=10‰ w droga dojazdowa w rejonie posesji Oliwkowa 25 na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Oliwkowej do ul. Wasilkowskiej,
- Ø 0,20m Lca60,0m i=10‰ w droga dojazdowa w rejonie posesji Oliwkowa 27 na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Oliwkowej do ul. Wasilkowskiej ,
- Ø 0,30m Lca50,0m i=3‰ w ul. Narcyzowej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Oliwkowej do włączenia do ul. Rzeczyckiej,
- Ø 0,20m Lca60,0m i=7‰ w ul. Narcyzowej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Oliwkowej do ul. Wasilkowskiej,
- Ø 0,20m Lca105,0m i=5‰ w ul. Narcyzowej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Rzeczyckiej do ul. Ochoczej,
- Ø 0,30m Lca150,0m i=3‰ w ul. Rzeczyckiej, na odc. od wysokości projektowanej pompowni ścieków „Falenica” przy ul. Rzeczyckiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30w ul. Narcyzowej oraz Ø 0,20m Lca50,0m i=5‰ w drodze dojazdowej do ul. Rzeczyckiej,
- Ø 0,20m Lca150,0m i=5‰ w ul. Filmowej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Oliwkowej do ul. Ochoczej,
- Ø 0,20m Lca150,0m i=5‰ w ul. Sieniawskiej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Oliwkowej do ul. Ochoczej,
- Ø 0,20m Lca160,0m i=5‰ w ul. Bystrzyckiej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Oliwkowej do ul. Ochoczej,
- Ø 0,20m Lca95,0m i=5‰ w ul. Żmigrodzkiej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Bystrzyckiej,
wraz z odcinkami sieci – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowych ulic.

ZADANIE 4
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- Ø 0,30m Lca 875,0m i=3‰ w ul. Podkowy, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Patriotów do ul. Kudowskiej oraz Ø 0,20m Lca150,0m i=10,6‰ w ul. Podkowy na odcinku od ul. Kudowskiej do wysokości działki ew. nr 28/7 z obrębu 3-12-70;
- Ø 0,20m Lca150,0m i=5‰ w ul. Kudowskiej, na odc. od wysokości posesji nr 25A przy ul. Kudowskiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Podkowy,
- Ø 0,20m Lca65,0m i=5‰ w ul. Narcyzowej, na odc. od ul. Wasilkowskiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Podkowy,
- Ø 0,20m Lca190,0m i=5‰ w ul. Wasilkowskiej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tamaryszków do ul. Narcyzowej,
- Ø 0,20m Lca70,0m i=5‰ w ul. Tamaryszków, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Wasilkowskiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Podkowy,
- Ø 0,20m Lca65,0m w drodze dojazdowej na działce ewidencyjnej nr 30/2 ob. 3-12-88 w rejonie posesji ul. Narcyzowa 14 a,
- Ø 0,20m Lca160,0m i=5‰ w ul. Filmowej, na odc. od w ul. Oliwkowej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Podkowy,
- Ø 0,20m Lca120,0m i=7‰ w ul. Sieniawskiej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Stawiszyńskiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Podkowy,
- Ø 0,20m Lca60,0m i=5‰ w ul. Stawiszyńskiej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Sieniawskiej,
- Ø 0,20m Lca60,0m i=10‰ w ul. Ropczyckiej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Sieniawskiej,
- Ø 0,20m Lca60,0m i=14‰ w ul. Chorzelskiej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Sieniawskiej,
- Ø 0,20m Lca160,0m i=5‰ w ul. Bystrzyckiej, na odc. od ul. Oliwkowej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Podkowy,
wraz z odcinkami sieci – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowych ulic.

ZADANIE 5
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- Ø 0,30m Lca590,0m i=3‰ w ul. Ochoczej, na odc. od ul. Narcyzowej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Patriotów,
- Ø 0,25m Lca140,0m i=4,5‰ w ul. Filmowej, na odc. od ul. Świtezianki do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Ochoczej,
- Ø 0,20m Lca110,0m i=5‰ w ul. Centurii, na odc. od wysokości posesji nr 11 do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,25m w ul. Filmowej,
- Ø 0,20m Lca160,0m i=5‰ w ul. Rusinowskiej, na całym odcinku do ul. Narcyzowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Ochoczej w rejonie posesji nr 34,
- Ø 0,20m Lca80,0m i=5‰ w ul. Narcyzowej, na odc. od ul. Parterowej do ul. Rusinowskiej oraz Ø 0,30m Lca80,0m i=3‰ w ul. Narcyzowej na odc. od ul. Rusinowskiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Ochoczej
wraz z odcinkami sieci – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowych ulic.

ZADANIE 6
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- Ø 0,20m Lca95,0m i=5‰ w ul. Rzeczyckiej, na odc. od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30 w ul. Tyszowieckiej do projektowanej pompowni ścieków „Falenica” przy ul. Rzeczyckiej,
- Ø 0,20m Lca250,0m w ul. Kisielickiej, na odc. od wysokości posesji nr 8 do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,20m Lca 210,0m w ul. Ochoczej, na odc. od wysokości posesji nr 46 do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m w ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,30m Lca 525,0m w ul. Tyszowieckiej, na odc. od wysokości posesji nr 1 do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Rzeczyckiej
wraz z odcinkami sieci – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowych ulic.

ZADANIE 7
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- Ø 0,20m Lca 95,0m w ul. Parterowej, na odcinku od posesji nr 16 do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,20m Lca135,0m i=5‰ w ul. Haczowskiej, na całym odcinku od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wyszatyckiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej oraz Ø 0,20m Lca 55,0m i=7‰ w ul. Wyszatyckiej od posesji nr 24 do Haczowskiej,
- Ø 0,20m Lca130,0m i=5‰ w ul. Zagorzyckiej, na całym odcinku od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wyszatyckiej do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej, oraz Ø 0,20m Lca 60,0m i=5‰ w ul. Wyszatyckiej od posesji nr 40 do ul. Zagorzyckiej,
- Ø 0,20m Lca 130,0m w ul. Nachyłkowej, na odcinku od ul. Nachyłkowa 36 do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,30m ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,20m Lca 315,0m i=5‰ w ul. Wyszatyckiej, na odc. od włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Ochoczej do ul. Haczowskiej,  Ø 0,20m Lca60,0m i=5‰ w ul. Parterowej na odcinku od ul. Wyszatyckiej do wysokości posesji nr 14 oraz Ø 0,20m Lca100,0m i=5‰ w ul. Parterowej od ul. Parterowej do ul. Wyszatyckiej
- Ø 0,20m Lca 115,0m w ul. Dulczyńskiej na całym odcinku (posesji nr7 oraz nr 2) do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej,
wraz z odcinkami sieci – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowych ulic.

ZADANIE 8
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- Ø 0,20m Lca40,0m i=5‰ w ul. Kudowskiej, na odc. od wysokości posesji nr 25 przy ul. Kudowskiej do ul. Wakacyjnej, Ø 0,20m Lca50,0m i=5‰ w ul. Kudowskiej, na odc. od Rościszowskiej do ul. Wakacyjnej oraz Ø 0,20m Lca85,0m i=5‰ w drodze dojazdowej do ul. Kudowskiej w rejonie posesji nr 42,
- Ø 0,20m Lca70,0m i=5‰ w ul. Ratoszyńskiej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,20m Lca80,0m i=5‰ w ul. Gorajskiej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,20m Lca75,0m i=5‰ w ul. Frysztackiej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,20m Lca85,0m i=5‰ w ul. Wakacyjnej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,20m Lca130,0m i=9‰ w ul. Rościszowskiej na całym odcinku do włączeniu do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej,
- Ø 0,20m Lca60,0m i=14‰ w ul. Chełchowskiej, na całym odcinku do włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Tyszowieckiej
wraz z odcinkami sieci – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowych ulic.

Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr ew.:

• 21/7, 30, 31/17, 31/36, 61 z obrębu 3-12-69;
• 1/3, 28/7, 41/1, 41/2, 41/3, 57, 61 z obrębu 3-12-70;
• 2/1, 2/29, 2/30, 56/1, 56/56, 56/57, 188/23, 376/1, 376/3, 376/4, 376/5, 376/6 z obrębu 3-12-86;
• 2/1, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 234/1, 234/3, 234/5, 234/7, 234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 234/16, 243/1, 243/2, 243/3, 269/1, 269/2, 269/3, 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9, 269/10, 233/1, 233/3, 233/4, 258/2, 258/1, 271/1, 271/2, 331/4, 331/6, 331/7, 332/2, 332/3, 301/2, 301/1, 315/1, 315/2, 315/3, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, 320/7, 332/1, 332/2, 332/3, 331/6, 331/7, 284  z obrębu 3-12-87;
• 1/2, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 30/1, 30/2, 67/2, 67/3, 67/4, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/13, 67/14, 67/15, 68/1, 68/2, 70, 118/1, 118/3, 118/5, 118/8, 118/9, 118/11, 118/12, 118/13, 118/14, 118/15, 118/16, 119/1, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 159/1, 159/3, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 162, 11, 18 z obrębu 3-12-88;
• 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13, 3/12, 3/14, 3/15, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 5/2, 5/3, 5/4, 6/3, 6/6, 6/5, 9/1, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 10/1, 10/2, 10/3, 16/1, 17/1, 17/2, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 47/1, 47/2, 47/3, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 111/1, 111/2, 111/3, 124/1, 135/1, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 179/1, 181/1, 181/2, 181/3, 182/4, 182/5, 202, 203, 220/4, 221/3, 221/4, 222, 113/2, 2, 17/1, 17/2 z obrębu 3-12-89
• 1/1, 1/3, 1/4, 51/1,51/2, 37/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 78/3, 78/4, 78/5, 16/1, 16/2, 16/3, 29/1, 29/2, 17, 36, 52, 63/2, 97, 109, 111, 112 z obrębu 3-12-90
• 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 2/3, 17/1, 54/1, 54/3, 54/4, 55/1, 70/4, 70/5 z obrębu 3-12-91;
• 89 z obrębu 3-12-94;
• 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 17/3, 22/2, 34/1, 34/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 47/1, 47/2, 47/3, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 62, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 155/7, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 159/2, 163,166, 93, 106, 119 z obrębu 3-12-95;
• 140/4, 141/3 z obrębu 3-12-98.
    Stosownie do art. 10  §  1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, pok. Nr 203, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8:00 do 16:00  w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

z up. Zarządu Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
Teresa Guberow
Główny Specjalista
w Wydziale Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wawer

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-12-2015
Data wprowadzenia:  31-12-2015
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2015
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2015
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2015
Liczba odwiedzin: 441
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe