Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2015

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów

Warszawa, dn. 29.12.2015r.  

OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-188-11

W Ć
Remondis Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa

    W związku z pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. znak: I. dz. 2194/15, w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych na działce ew. nr 8 obręb 1-05-27, przy ul. Zawodzie 16 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przychylam się do Pańskiej prośby i informuję, że wyjaśnienia w zakresie określonym w piśmie z dnia 10 grudnia 2015 r. znak: OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-183-11, należy przedłożyć do dnia 12 stycznia 2016 r.
    W przypadku nieuzupełnienia wniosku w ww. terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-12-2015
Data wprowadzenia:  30-12-2015


Wprowadził BZMW/kgronczewska 2015-12-30
Aktualizujący bzmw/kgronczewska 2015-12-30
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-12-31
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-12-31
Wersja standardowa