Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, dnia 29.12.2015 r.

OŚ-IV-UII.6220.140.2015.SPA
Nr pisma w sprawie: 7

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, wjazdami na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejskimi stacjami transformatorowymi, z możliwością etapowania, na działkach ew. nr 110/3, 110/4, 1/1, 11, 13/1, cz. dz. ew. nr 110/1, 5/1, 14, 15/1, 10/1, 6, 12/1, 23/1 obręb 6-01-06 oraz cz. dz. ew. nr 66, 93 obręb 6-01-05, przy ul. Żelaznej 56 i Waliców 11 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy.
    Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
    W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii ww. organów.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-12-2015
Data wprowadzenia:  30-12-2015
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-12-2015
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-12-2015
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2015
Liczba odwiedzin: 544
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe