Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2014 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2014)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2014)

  Drukuj
 

Budowa węzła „Łopuszańska-Kleszczowa” zadanie III - będącego odcinkiem drogi krajowej Nr 8 w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej, ul. Kleszczowej, ul. Krańcowej, Al. Jerozolimskich
Warszawa, 11.12.2014 OŚ-IV-UII-ZKO/EMA-76242-26-91-08 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2015
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami, przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 18.12.2014 r. OŚ-IV-UII.6220.142.2012.GHP nr pisma w sprawie: 86 Zawiadomienie     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2015
Wykonanie dwóch studni głębinowych o głębokości 24,5 m i 10 m, dla celów przeciwpożarowych i bytowych na terenie firmy przy ul. Bruszewskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 31.12.2014 r. OŚ-IV-UII.6220.64.2014.MWR Nr pisma w sprawie: 14 P. G. Adres w aktach sprawy     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 16 lipca 2014 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dwóch studni ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2014
Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 31.12.2014 r. OŚ-IV-UI.6220.141.2012.MDA Nr pisma w sprawie: 113 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2014
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz wjazdami przy ul. Połczyńskiej, Strzelców i Brygadzistów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 30.12.2014 r. OŚ-IV-UI-KUR-6220-296-53-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2014
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w technologii workowej i tunelowej na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 30.12.2014 r. OŚ-IV-UI.6220.65.2014.KKO nr pisma w sprawie: 28 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2014
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w technologii workowej i tunelowej na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, przy ul. Zawodzie 16, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 30.12.2014 r. OŚ-IV-UI.6220.65.2014.KKO nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2014
Budowa zespołu handlowo-usługowego w formie hali targowej z uzupełniającą funkcją biurową, garażem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Cynamonowej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 29.12.2014r. OŚ-IV-UI.6220.64.2014.SPA Nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2014
Zmiana sposobu użytkowania terenu w granicach administracyjnych miasta w związku z budową przedłużenia drogi gminnej – ul. Aluzyjnej
Warszawa, dnia 23.12.2014r. OŚ-IV-UI.6220.60.2014.SPA Nr pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2014
Realizacja instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów w ramach montażu stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm przy ul. Wólczyńskiej 249
Warszawa, dnia 22.12.2014r. OŚ-IV-UI.6220.61.2014.AOR Nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej
Warszawa, 17 grudnia 2014r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 37 .2014.MDE Numer pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE     Zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  postanowieniem z dnia 24 listopada 2014r., znak: WOOŚ-II.4240.1393.2014.OŁN oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązanej oraz w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej
Warszawa, 17 grudnia 2014r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.35.2014.MDE Numer pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE     Zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  postanowieniem z dnia 21 listopada 2014r. znak: WOOŚ-II.4240.1362.2014.MWA oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2014
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych, przy ul. Zawodzie 16
Warszaw, dnia 22.12.2014r. OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-92-11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 26 września 2014 r. znak: OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-72-11, przesyłam raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2014
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (stabilizacji) odpadów komunalnych, przy ul. Zawodzie 16
Warszawa, dnia 22.12.2014r. OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-91-11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 26 września 2014 r. znak: OŚ-IV-UI-MDA-6220-295-71-11, przesyłam w załączeniu raport o oddziaływaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2014
Budowa „Libretto Park” polegającego na zabudowie usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Warszawa, dn. 19.12.2014r. OŚ-IV-JFI-76242-6-114-2009 (AOR) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Dot. przedsięwzięcia pn. „Libretto Park” polegającego na zabudowie usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2014
Budowa „Libretto Park” polegającego na zabudowie usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej
Warszawa, 19.12.2014r. OŚ-IV-JFI-76242-6-113-2009 (AOR) Kamil Kucharski /adres w aktach sprawy/     W związku z Pana pismem, złożonym w dniu 15 grudnia 2014r., w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2014
Budowia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy projektowanej Al. Tysiąclecia, w rejonie ul. Bora-Komorowskiego, Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Warszawa, dnia 19.12.2014r. OŚ-IV-UI.6220.69.2014.AOR Nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2014
Modernizacja linii produkcyjnej rękawic elektroizolacyjnych, przy ul. Prochowej 42
Warszawa, dnia 19.12.2014 OŚ-IV-UII.6220.145.2013.JFI nr pisma w sprawie: 63 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2014
Modernizacja linii produkcyjnej rękawic elektroizolacyjnych, przy ul. Prochowej 42
Warszawa, dnia 19.12.2014 OŚ-IV-UII.6220.145.2013.JFI nr pisma w sprawie:61 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2014
Budowa budynku biurowo-hotelowego przy ul. Postępu 5A
Warszawa, dn. 18.12.14r. OŚ-IV-UII.6220.59.2014.MRA Nr pisma w sprawie 34 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2014

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe