Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2013 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2013)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2013)

  Drukuj
 

Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwopowdziowym
Warszawa, dnia 14.11.2013r. OŚ-IV-UI.6220.19.2013.SYP Nr pisma w sprawie: 69 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2014
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
Warszawa, dn. 06.12.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.19.2013.SYP Nr pisma w sprawie: 76 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2014
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
Warszawa, dnia 06.12.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.19.2013.SYP Nr pisma w sprawie: 75 Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Regionu Mazowsze ul. Grójecka 119/17 02-120 Warszawa     Informuję, że zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2014
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, przy ul. Białołęckiej i ul. Szlacheckiej
Warszawa, 23 grudnia 2013 r. OŚ-IV-UII.6220.87.2013.NMA numer pisma w sprawie 37 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2014
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości położonych w pasie drogowym ulic: Rotundy (na odc. od ul. Połczyńskiej do ul. Fortuny), Fortuny, Nowej Huty, Połczyńskiej, ciąg od ul. Połczyńskiej
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. UD-I-WOŚ-A.6220.17.2013.JZU Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2014
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości położonych w pasie drogowym ulic: Rotundy (na odc. od ul. Połczyńskiej do ul. Fortuny), Fortuny, Nowej Huty, Połczyńskiej, ciąg od ul. Połczyńskiej
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. UD-I-WOŚ-A.6220.17.2013.JZU Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2014
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości położonych w pasie drogowym ulic: Rotundy (na odc. od ul. Połczyńskiej do ul. Fortuny), Fortuny, Nowej Huty, Połczyńskiej, ciąg od ul. Połczyńskiej
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. UD-I-WOŚ-A.6220.17.2013.JZU Nr pisma w sprawie: 5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2014
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości położonych w pasie drogowym ulic: Rotundy (na odc. od ul. Połczyńskiej do ul. Fortuny), Fortuny, Nowej Huty, Połczyńskiej, ciąg od ul. Połczyńskiej
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. UD-I-WOŚ-A.6220.17.2013.JZU Nr pisma w sprawie: 4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mydlarskiej
Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.3.2013.MDE Numer pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 73 ust.1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mydlarskiej
Warszawa, 20 grudnia 2013r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.3.2013.MDE Numer pisma w sprawie:5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01- 864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mydlarskiej
Warszawa, 20 grudnia 2013r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.3.2013.MDE Numer pisma w sprawie: 4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mydlarskiej
Warszawa, 20 grudnia 2013r. UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.3.2013.MDE Numer pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE     Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2014
Budowa Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Kabaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu drogowego, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14
Warszawa, 31.12.2013 OŚ-IV-UII-JFI-6220-163-178-11 Zygmunt Wiążewski (adres w aktach sprawy)     Nawiązując do wniosku z dnia 12 lipca 2011 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji centrum handlowego, wraz z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2014
Budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 150 mm i długości około 300 m w technologii preizolowanej zasilającej w ciepło osiedle mieszkaniowe w rejonie ul. Brygadzistów
Warszawa, dn. 30.12.2013 r. UD-I-WOŚ-A.6220.12.2013.JZU Nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2014
Budowa budynku biurowego z usługami i garażem podziemnym, wraz ze zjazdem na teren inwestycji, przy ul. Wielickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 31.12.2013 r. OŚ-IV-UI.6220.37.2013.AOR nr pisma w sprawie:  36 Tomasz Kazimierski adres w aktach sprawy             Stosownie do: wniosku złożonego w dniu 22.03.2013r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2014
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w Warszawie
Warszawa, 31.12.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.19.2013.SYP Nr pisma w sprawie: 79 Stowarzyszenie Zielone Mazowsze ul. Nowogrodzka 46 lok. 6 00-695 Warszawa     W dniu 3 grudnia 2013 r. w kancelarii Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy złożone zostało pismo Stowarzyszenia Zielone Mazowsze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2014
Pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie przedsięwzięcia pomiędzy ulicą Krokwi i ulicą Drożdżową
Warszawa, 31.12.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.154.2012.EMA (nr pisma w sprawie 48) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa       Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 19.12.2013 r. znak KOS/2050/Oś/13 (dot. sprawy znak KOC/5778/Oś/13) przekazuję w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2014
Usytuowanie przenośnego zbiornika na olej napędowy, na dz. ew. nr 12/1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, dnia 31.12.2013 r. OŚ-IV-UI.6220.126.2013.PBO Nr pisma w sprawie:12 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2013
Przetwarzanie odpadów, na dz. ew. nr 38, obręb 3-11-16, przy ul. Lucerny 35 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 30.12.2013 r. OŚ-IV-UII.6220.130.2013.GHP nr pisma w sprawie 34 PHU LANGPOL LANGNER JAN (adres w aktach sprawy)     Nawiązując do wniosku złożonego w dniu 6 września 2013 r., w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2013
Przebudowa i budowa ul. Vogla w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
  Warszawa, dnia 30.12.2013r. OŚ-IV-UI.6220.57.2013.PBO Nr pisma w sprawie:50 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2013

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe