Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2013 > Budowa al. W. Reymonta na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. J. Kasprowicza

Budowa al. W. Reymonta na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. J. Kasprowicza

  Drukuj
 

Warszawa, 17.06.2013 r.

OŚ-IV-UII.6220.92.2012.SYP
Nr pisma w sprawie: 54

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem z dnia 7 czerwca 2013 r., znak KOC/30/Oś/13 stwierdziło niedopuszczalność wniesienia odwołań, przez Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid i Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 1159/OŚ/2012, z dnia 14 listopada 2012 r., znak OŚ-IV-UII.6220.92.2012.SYP, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie al. W. Reymonta na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. J. Kasprowicza w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-06-2013
Data wprowadzenia:  17-06-2013
 
 
Wprowadził Sendrowski Karol 17-06-2013
Aktualizujący Sendrowski Karol 17-06-2013
Zatwierdzający Lisicki Paweł (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-06-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-06-2013
Liczba odwiedzin: 639
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt