Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2012 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2012)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2012)

  Drukuj
 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i wielopoziomowym garażem podziemnym, przy ul. Chmielnej
Warszawa, 28.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.129.2012.KUR Nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2013
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i wielopoziomowym garażem podziemnym, przy ul. Chmielnej
Warszawa, dnia 28.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.129.2012.KUR Nr pisma w sprawie: 12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2013
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i wielopoziomowym garażem podziemnym, przy ul. Chmielnej
Warszawa, dnia 28.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.129.2012.KUR Nr pisma w sprawie: 11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2013
Budową ulicy Marcina z Wrocimowic, na odcinku 227,00 m od ulicy Sprawnej, na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, dnia 28.12.2012r. OŚ-IV-UI.6220.75.2012.ESK       Nr pisma w sprawie: 33      ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2012
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Warszawa, 28.12.2012 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2012
Etapowa rozbudowa Centrum Handlowego „Promenada”, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C
Warszawa, dnia 28.12.2012r. OŚ-IV-UI.6220.59.2012.ESK Nr pisma w sprawie: 41 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2012
Budowa zespołu logistyczno-biurowego usytuowanego, przy ul. Działkowej
Warszawa, dn. 24.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.111.2012.MSK Nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2012
Budowa zespołu budynków biurowych z usługami wraz z niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, w kwartale ulic Łuckiej, Wroniej, Prostej i Towarowej
Warszawa, dn. 24.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.52.2012.MSK Nr pisma w sprawie: 44 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2012
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Sowińskiego/Człuchowskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Warszawa, dnia 24.12.2012r. OŚ-IV-UII.6220.90.2012.EMA        nr pisma w sprawie:35 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa ośrodka usług lokalnych, przy ul. Vogla i Sytej
Warszawa, dnia 24.12.2012r. OŚ-IV-UI.6220.49.2012.PBO Nr pisma w sprawie:47 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie
Warszawa, 20.12.2012 r. OŚ-IV-UII-SYP-6220-288-108-11 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W związku z pismem z dnia 28.09.2012 r., znak: WOOŚ-II.4242.550.2011.AK,  wzywającym do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie
Warszawa, 20.12.2012 r. OŚ-IV-UII-SYP-6220-288-109-11 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa     W związku z pismem z dnia 07.12.2012 r., znak: MPO/SBP-6030-002/12(108), zawierającym prośbę o dodatkowe wydłużenie terminu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin, na odcinku od Mostu Północnego do pętli trmwajowej Winnica wraz z rozbudową ul. Światowida
Warszawa, dnia 21.12.2012 r. OŚ-IV-UII-IKU-76242-16-282-09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 23.05.2012 r., znak: OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-204-09, w związku z przedłożeniem przez Inwestora w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin, na odcinku od Mostu Północnego do pętli trmwajowej Winnica wraz z rozbudową ul. Światowida
Warszawa, dnia 21.12.2012 r. OŚ-IV-UII-IKU-76242-16-282-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa     W ślad za pismem z dnia 23.05.2012 r., znak: OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-203-09, w związku z przedłożeniem przez Inwestora w dniu 30.11.2012 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin, na odcinku od Mostu Północnego do pętli trmwajowej Winnica wraz z rozbudową ul. Światowida
Warszawa, dnia 21.12.2012 r. OŚ-IV-UII-IKU-76242-16-285-09 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Przebudowa ośrodka szkoleniowo-sportowego, przy ul. Kartezjusza
Warszawa, dnia 20.12.2012 r. OŚ-IV-UI.6220.105.2012.KUR Nr pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, przy ul. Zdziarskiej
Warszawa, dn. 21.12.2012 r. OŚ-IV-UI-MDA-76242-241-102-10 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Wylesienie mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, w związku z budową ulicy Marcina z Wrocimowic, na odcinku 227,00 m od ulicy Sprawnej
Warszawa, dnia 21.12.2012r. OŚ-IV-UI.6220.75.2012.ESK Nr pisma w sprawie:31 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Przekazanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie odwołania Stowarzyszenia Ekologicznego Światowid, od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przedsięwzięcia przy ul. Włodarzewskiej
Warszawa, 21.12.2012 r. OŚ-IV-UII.6220.51.2012.EMA nr pisma w sprawie: 45 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012
Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych, przy ul. Żelaznej 51/53
Warszawa, dnia 21.12.2012r. OŚ-IV-UI.6220.53.2012.PBO Nr pisma w sprawie:57 ZAWIADOMIENIE     Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2012

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe