Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2011 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2011)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2011)

  Drukuj
 

Przebudowa drogi w ul. Powstańców Śląskich, na odc. ul. Pirenejska – ul. Muszlowa wraz z budową torowiska tramwajowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Data publikacji: 09-02-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu oraz infrastrukturą techniczną i budową drogi publicznej, przy ul. Klasyków/Krokwi w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Data publikacji: 07-02-2012
Budowa centrum handlowo-usługowego Sky Fashon ul. Mineralna
Warszawa, 30.01.2012r. OŚ-IV-UII-SYP-6220-35-32-11 ANCONA Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 51 00-695 Warszawa     W nawiązaniu do wniosku z dnia 07.03.2011 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowo-usługowego Sky Fashon, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, przy ul. Światowida w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
OŚ-IV-UI-PBO-6220-257-17-11                                 Warszawa, dnia30.01.2012r.              Pani Ewa Piaseczna ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie
OŚ-IV-UII-SYP-6220-288-15-11                                                Warszawa,  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa zespołu zabudowy wielofunkcyjnej z garażem podziemnym, przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos”
Warszawa, dnia 27.01.2012 r. OŚ-IV-UI-PBO-6220-213-27-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa zespołu zabudowy biurowej w rejonie ulic Nocznickiego i Rokokowej
Warszawa, dnia 27.01.2012 r. OŚ-IV-UI-PBO-6220-238-22-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa centrum handlowo-usługowego Sky Fashon ul. Mineralna
Warszawa, 27.01.2012 r. OŚ-IV-UII-SYP-6220-35-30-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Zawiadomienie o postanowieniu RDOŚ i opinii PPIS wydanych dla przedsięwzięcia przy ul. Puławskiej 266
Warszawa, dnia 26.01.2012 OŚ-IV-UII-AOR-6220-83-39-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na wydanie postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przy ul. Puławskiej 266
Warszawa, dnia 26-01-2012 OŚ-IV-UII-AOR-6220-83-40-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej przy ul. Świętokrzyskiej 36
Warszawa, dnia 26.01.2012 r. OŚ-IV-UII-MRA-6220-179-26-11 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budowa Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej przy ul. Żwirki i Wigury
Warszawa, dn. 26.01.2012 r. OŚ-IV-UII-MRA-76242-197-81-10 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Wezwanie do uzupełnienia karty dla przedsięwzięcia przy ul. Domaniewskiej
Warszawa, 25.01.2012 OŚ-IV-UII-EMA-6220-255-16-11 Anna Mihułka ATMOTERM Sp. z o.o. ul. Hoża 66/68 lok. 118 00-682 Warszawa     W nawiązaniu do wniosku z dnia 14.11.2011r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Wezwanie do uzupełnienia karty dla przedsięwzięcia przy ul. Domaniewskiej 37C
Warszawa, 25.01.2012 r. OŚ-IV-UII-EMA-6220-254-10-11 Anna Mihułka ATMOTERM Sp. z o.o. ul. Hoża 66/68 lok. 118 00-682 Warszawa     W nawiązaniu do wniosku z dnia 15.11.2011r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej na Tarchomin, wraz z rozbudową ul. Światowida
Warszawa, dnia 25.01.2012 OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-190-09 Leszek Ruta Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa     W nawiązaniu do wniosku z dnia 19.05.2009r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2012
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w rejonie Al. KEN i ul. Sonaty w Warszawie.
OŚ-IV-UII-MRA-6220-233-14 -11   Warszawa, 20.01.2012r. ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn zm.), zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2012
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w rejonie Al. KEN i ul. Sonaty w Warszawie.
OŚ-IV-UII-MRA-6220-233-13-11        Warszawa, 20.01.2012r.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2012
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w rejonie Al. KEN i ul. Sonaty w Warszawie.
OŚ-IV-UII-MRA-6220-233-12-11     Warszawa, 20.01.2012r.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3  00-015 Warszawa  Zgodnie z: -art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2012
Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 77, obręb 2-03-19, przy ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
OŚ-IV-UII-GHP-6220-183-36-11                                             Warszawa,20.01.2012r.   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2012
Prośba o wydanie opinii przez RDOŚ, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, przy ul. Domaniewskiej 37C w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, na środowisko.
OŚ-IV-UII-EMA-6220-254-6-11                                                   Warszawa, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2012

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe