Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2011 > Budowa drogi publicznej w ramach budowy oraz przebudowy układu drogowego ul. Projektowanej i ul. Światowida

Budowa drogi publicznej w ramach budowy oraz przebudowy układu drogowego ul. Projektowanej i ul. Światowida

  Drukuj
 

Warszawa, 02.02.2011r.

OŚ-IV-UII-AOR-76242-188- 32   -10

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że:
- postanowieniem Nr 22/OŚ/2011 z dnia 31.01.2011r., znak: OŚ-IV-UII-AOR-76242-188-31-10, uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej oraz linii tramwajowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używaną głównie do przewozu pasażerów, w ramach budowy oraz przebudowy układu drogowego ul. Projektowanej i ul. Światowida wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej „Mehoffera” oraz ustalono zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.


Z up Prezydenta
Główny Specjalista
  /------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Laszuk-Postawka Sylwia (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-02-2011
Aktualizujący Michał Babicz 02-02-2011
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-02-2011
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-02-2011
Liczba odwiedzin: 726
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt