Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2010)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2010)

  Drukuj
 

Zbieranie i transport odpadów przy ul. Krakowiaków 68/70
Warszawa, 07.12.2010r. OŚ-IV-UII-GHP-76242-158- 23-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2010
Przełożenie magistrali sieci ciepłowniczej w pasie drogowym projektowanej ul. Czerniakowskiej Bis
Warszawa, 29.11.2010r. UD-IV-WOŚ-B-DBA-76242-30-27-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2010
Budowa budynku biurowego przy ul. Jubilerskiej
Warszawa, 30.11.2010r. OŚ-IV-UII-GHP-76242-151-30-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2010
Rozbudowa Centrum Handlowego Ursynów przy ul. Puławskiej 427
Warszawa, 29.11.2010r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-6-30-09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2010
Rozbudowa Centrum Handlowego Ursynów przy ul. Puławskiej 427
Warszawa, 29.11.2010r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-6-29-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: -art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2010
Rozbudowa Centrum Handlowego Ursynów przy ul. Puławskiej 427
Warszawa, 29.11.2010r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-6-31-09 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Handlowego Ursynów z hipermarketem REAL przy ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2010
Rozbudowa ul. Kleszczowej
Warszawa, 29.11.2010r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-35-35-09 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Kleszczowej na odcinku ul. Czereśniowa -ul. Chrobrego - ul. Ryżowa w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, nie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2010
Rozbudowa ul. Kleszczowej
Warszawa, 29.11.2010r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-35-34-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: -art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2010
Rozbudowa ul. Kleszczowej
Warszawa, 29.11.2010r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-35-34-09 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa Zgodnie z: -art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2010
Zbieranie i transport odpadów ul. Krakowiaków 68/70
Warszawa, 05.11.2010r. OŚ-IV-UII-GHP-76242-158-15-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-12-2010
Przebudowa linii napowietrznej w Elektrociepłowni Siekierki
Warszawa, 26.11.2010r. OŚ-IV-UI-PBO-76242-179-23-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010
Przebudowa linii napowietrznej w Elektrociepłowni Siekierki
Warszawa, 26.11.2010r. OŚ-IV-UI-PBO-76242-179-22-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że: - ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010
Rozbudowa istniejącej stacji auto-gaz przy ul. Mehoffera
Warszawa, 26.11.2010r. OŚ-IV-UI-BGR-76242-16-22-09 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010
Budowa budynku usługowego przy ul. Jana III Sobieskiego 112
Warszawa, 26.11.2010r. OŚ-IV-UII-MTO/AOR-76242-40- 44-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 K.p.a., zawiadamiam ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010
Budowa budynku mieszkalno-hotelowego przy ul. Chmielnej i Miedzianej
Warszawa, 25.11.2010r. OŚ-IV-UII-AOR-76242-34-27-10 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2010
Rozbudowa Centrum Handlowego Ursynów przy ul. Puławskiej 42
Warszawa, 25.11.2010r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-6-26-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 K.p.a., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010
Budowa ul.Św. Wincentego
Warszawa, 22.11.2010r OŚ-IV-UII-MTO-76242-41-59-09 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010
Budowia stacji bazowej przy ul. Żwirki i Wigury 17.
Warszawa, 25.11.2010r.r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-627-2-06 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010
Rewitalizacja Placu Szembeka w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 25.06.2010r. OS-IV-SYP-76242-110-9-10 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010
Rewitalizacja Placu Szembeka w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 25.06.2010 r. OS-IV-SYP-76242-110-6-10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe