Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2010)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2010)

  Drukuj
 

Budowa węzłów cieplnych przy ulicach Dwernickiego 23, Kickiego 7,Kobielska 52,Paca 39,Wiatraczna 13a,Rębkowska 9,Wiatraczna 13a
Warszawa, 29.12.2010r. UD-VI-WOŚ.MWO-76242-4-7-10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul.Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa węzłów cieplnych przy ulicach Dwernickiego 23, Kickiego 7,Kobielska 52,Paca 39,Wiatraczna 13a,Rębkowska 9,Wiatraczna 13a
Warszawa, 29.12.2010r. UD-VI-WOŚ.MWO–76242-4-5-10 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa węzłów cieplnych przy ulicach Dwernickiego 23, Kickiego 7,Kobielska 52,Paca 39,Wiatraczna 13a,Rębkowska 9,Wiatraczna 13a
Warszawa, 29.12.2010r. UD-VI-WOŚ.MWO-76242-4-6-10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa węzłów cieplnych przy ul. Garwolińskiej,Szaserów,Szklanych Domów,Wspólna Droga
Warszawa, 29.12.2010r. UD-VI-WOŚ.MWO-76242-3-7-10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul.Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa węzłów cieplnych przy ul. Garwolińskiej,Szaserów,Szklanych Domów,Wspólna Droga
Warszawa, 29.12.2010r. UD-VI-WOŚ.MWO-76242-3-6-10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa węzłów cieplnych przy ul. Garwolińskiej,Szaserów,Szklanych Domów,Wspólna Droga
Warszawa, 29.12.2010r. UD-VI-WOŚ.MWO –76242-3-5-10 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa obiektu handlowo-rekreacyjnego w rej.ul.Modlińskiej,Sąsiedzkiej i Podróżniczej.
Warszawa, 29.12.2010r. OŚ-IV-UII-AOR-76242-14-67-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul.Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa W nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6613-374/10, wzywającego do uzupełnienia „Raportu oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Rozbudowa Centrum Handlowego Ursynów przy ul. Puławskiej 427
Warszawa, 30.12.2010r. OŚ-IV-UII-DSZ-76242-6-38-09 Tebodin SAP-Project Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa W związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13.12.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MB-6613-517/10, wzywam, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia przedłożonego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim
Warszawa, 29.12.2010r. OŚ-IV-UI-SPA-76242-218-12-10 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim
Warszawa, 29.12.2010r. OŚ-IV-UI-SPA-76242-218-11 -10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul.Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim
Warszawa,29.12.2010r. OŚ-IV-UI-SPA-76242-218-9- 10 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim
Warszawa,29.12.2010r. OŚ-IV-UI-SPA-76242-218-8-10 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Przebudowa układu drogowego ul. Projektowanej i Światowida
Warszawa, 28.12.2010r. OŚ-IV-UII-AOR-76242-188-24-10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 30 listopada 2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-OŁ-6614-1944/10, w załączeniu przesyłam uzupełnioną przez Inwestora kartę informacyjną przedsięwzięcia i ponownie zwracam się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Realizacja zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej w rej ul.Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej.
Warszawa, 28.12.2010 r. OŚ-IV-UII-JFI/SYP-76242-6-32-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2011
Budowa kompleksowego zakładu odzysku odpadów przy ul.Wólczyńskiej.
Warszawa,28.12.2010r. OŚ-IV-UII-AOR-76242-174- 21-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Budowa ul. Nowobukowińskiej (III etap K.E.N.)
Warszawa,23.12.2010r. OŚ-IV-UII-MRA-76242-184-19-10 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 525/OŚ/2010 z dnia 29.06.2010r., znak: OS-IV-JLO-76242-14-51-08, ustalającej środowiskowe ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Budowa ul. Nowobukowińskiej (III etap K.E.N.)
Warszawa, 23.12.2010r. OŚ-IV-UII-MRA-76242-184- 18-10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul.Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa W ślad za pismem z dnia 18.11.2010r., znak: OŚ-IV-UII-MRA-76242-184-8-10 przesyłam w załączeniu uzupełnienie wystąpienia o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Budowa kompleksowego zakładu odzysku odpadów przy ul.Wólczyńskiej.
Warszawa,28.12.2010r. OŚ-IV-UII-AOR-76242-174- 21-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Zbieranie i transport odpadów przy ul. Krakowiaków 68/70
Warszawa, 22.12.2010r. OŚ-IV-UII-GHP-76242-158- 26-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010
Budowa Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej przy ul.Żwirki i Wigury.
Warszawa, 15.12.2010 r. OS-IV-UII-MRA-76242-197-16-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe