Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Rozbrat.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Rozbrat.

  Drukuj
 

Warszawa, 19.08.2010 r.


OS-IV-MRA-76242-132-13-10


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaW związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z dnia 9 sierpnia 2010 r. znak: ZNS-7121/140-1/2010/MA, dot. wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługowym parterem, wyposażonego w parking podziemny, z towarzyszącymi układami dojazdowym i parkingowym oraz towarzyszącymi sieciami inżynieryjnymi (wodno – kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną i gazową), na dz. ew. nr 14/11, 14/12 (obręb 5-06-06), przy ul. Czerniakowskiej, przedłużenie ul. Szarej, przedłużenie ul. Koźmińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy ponownie zwraca się z prośbą o wydanie ww. opinii.
Informujemy, iż biorąc pod uwagę inne przedsięwzięcie planowane
na danym terenie, tj. budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługowym parterem, wyposażonego w parking podziemny (na około 200 – 240 miejsc postojowych), z towarzyszącymi układami dojazdowym i parkingowym oraz towarzyszącymi sieciami inżynieryjnymi (wodno – kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną i gazową), na dz. ew. nr 14/9, 14/10, 14/11 (obręb 5-06-06), przy ul. Rozbrat, ul. Szarej, przedłużenie ul. Koźmińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wg którego parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się, dla ww. inwestycji prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
O zaliczeniu przedmiotowej inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 53 oraz § 4 ww. rozporządzenia, decyduje łączna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych planowanych na danym terenie, która w sumie wyniesie powyżej 300.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Michał Babicz 23-08-2010
Aktualizujący Michał Babicz 23-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-08-2010
Liczba odwiedzin: 623
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe