Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ulicy Św. Wincentego

Budowa ulicy Św. Wincentego

  Drukuj
 

Warszawa, 19.08.2010r.


OŚ-IV-MTO-76242-41-40-09


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Żelazna 79, 00-875 WarszawaZgodnie z:
- art. 106 Kpa,
- art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- art.12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 34, pkt 53, pkt 56, pkt 63, pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) tut. Biuro przedkłada:
- wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
złożony w dniu 18.12.2009r.,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Michał Babicz 23-08-2010
Aktualizujący Michał Babicz 23-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 24-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-08-2010
Liczba odwiedzin: 685
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe