Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynków biurowo-hotelowo-usługowo-handlowych przy ul. Świętokrzyskiej

Budowa budynków biurowo-hotelowo-usługowo-handlowych przy ul. Świętokrzyskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 27.10.2010r.OŚ-IV-UI-SKI-76242-96-27-10Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa
Zgodnie z:
- art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 52b i pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),
zwracam się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo-hotelowo-usługowo-handlowych z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na działkach ew. nr: 20/1, 20/3, 20/4, 21 oraz części działek ew. nr: 17, 22, 62/1 (pod zjazdy i infrastrukturę techniczną) obręb 5-03-06 przy ul. Świętokrzyskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedkładam:
- wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 14.05.2010r.,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-11-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-11-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 10-11-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-11-2010
Liczba odwiedzin: 582
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe