Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków przy ul. Świętokrzyskiej

Budowa zespołu budynków przy ul. Świętokrzyskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 20.10.2010.OŚ-IV-UI-SKI-76242-96-23-10ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 276/OŚ/2010 znak: OŚ-IV-UI-SKI-76242-96-22-10 z dnia 20.10.2010r., podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo-hotelowo-usługowo-handlowych z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na działkach ew. nr: 20/1, 20/3, 20/4, 21 oraz części działek ew. nr: 17, 22, 62/1 (pod zjazdy i infrastrukturę techniczną) obręb 5-03-06 przy ul. Świętokrzyskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, po przedłożeniu przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 25 79 312, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-10-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 21-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-10-2010
Liczba odwiedzin: 614
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe