Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przeniesienie produkcji substancji aktywnych do nowego obszaru przy ul.Fleminga.

Przeniesienie produkcji substancji aktywnych do nowego obszaru przy ul.Fleminga.

  Drukuj
 

Warszawa, 13.12.2010r.


OŚ-IV-UII-DSZ-76242-95-23-10


INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu produkcji substancji aktywnych do nowego obszaru z wykorzystaniem obiektu P-3, na działce ew. nr 121/24 obręb 4-06-35, przy ul. Fleminga 2 w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, którego Inwestorem są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest:
-ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
-ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie.
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się
z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 20.12.2010r. do dnia 10.01.2011r., w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m. st. Warszawy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-12-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2010
Liczba odwiedzin: 585
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe