Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków przy ul.Świętokrzyskiej 36.

Budowa zespołu budynków przy ul.Świętokrzyskiej 36.

  Drukuj
 

Warszawa, 14.12.2010.


OŚ-IV-UI-SKI-76242-93-34-10


Andrzej BonderW związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 6.12.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-EW-6613-463/10, dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo – hotelowo – usługowo - handlowych z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na działkach ew. nr: 20/1, 20/3, 20/4 oraz części działek ew. nr: 17, 22, 62/1 (pod zjazdy i infrastrukturę techniczną) obręb 5-03-06 przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wzywam w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie zagadnień zawartych w ww. piśmie.
Stosownie do art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 21 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-12-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2010
Liczba odwiedzin: 604
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe