Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowego w Dzielnicy Wilanów.

Budowa wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowego w Dzielnicy Wilanów.

  Drukuj
 

Warszawa, 6.08.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-9-33-09


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
-art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
-§ 3 ust. 1 pkt 52b i pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego lokalnego centrum handlowo usługowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (garaż podziemny, wjazdy na teren inwestycji, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz elementy zagospodarowania terenu) w zbiegu ulic: Uprawnej, Przyczółkowej, Karuzeli oraz Alei Rzeczpospolitej (Sobieskiego-Bis) na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Biuro przedkłada:
-wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 10.12.2009r.,
-raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
-wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-08-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 09-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 09-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-08-2010
Liczba odwiedzin: 632
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe