Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budunków biurowych przy ul. Świętokrzyskiej.

Budowa budunków biurowych przy ul. Świętokrzyskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 07.10.2010r.
OŚ-IV-UI-SKI-76242-93-23-10
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 258/OŚ/2010 znak: OŚ-IV-UI-SKI-76242-93-22-10 z dnia 1.10.2010r., podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo-hotelowo-usługowo-handlowych z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na działkach ew. nr: 20/1, 20/3, 20/4, oraz części działek ew. nr: 17, 22, 62/1 (pod zjazdy i infrastrukturę techniczną) obręb 5-03-06 przy ul. Świętokrzyskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, po przedłożeniu przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 25 79 312, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.
z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Atmosferycznego

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-10-2010
Liczba odwiedzin: 600
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe