Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Al.Tysiąclecia na odc.ul.Wał Miedzeszyński-Al.Stanów Zjednoczonych.

Budowa Al.Tysiąclecia na odc.ul.Wał Miedzeszyński-Al.Stanów Zjednoczonych.

  Drukuj
 

Warszawa, 01.04.2010r.


OŚ-IV-MDA-76242-8-60-08


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia o przekazaniu wraz z aktami sprawy odwołania Stowarzyszenia „EKOTEKA” od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1345/OŚ/2009 z dnia 23.12.2009r., znak: OŚ-IV-MDA-76242-8-44-08, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Al. Tysiąclecia na odcinku ul. Wał Miedzeszyński – Al. Stanów Zjednoczonych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 -16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 02-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 06-04-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-04-2010
Liczba odwiedzin: 711
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe