Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa sieci cieplnej w rejonie Łuku Siekierkowskiego w Dzielnicy Mokotów

Budowa sieci cieplnej w rejonie Łuku Siekierkowskiego w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 25.10.2010r.UD-IV-WOŚ-B-DBA-76242-8-5-10Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
Zgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
- § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
- § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie przedsięwzięci mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397)
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci cieplnej w rejonie Łuku Siekierkowskiego” na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 11, 12, 13, 16, 21, 30/1, 33/3, 34/5, 35/3, 36/2, 36/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 38/2, 38/3, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/3, 41/1, 41/3, 42/1, 42/3, 55 z obrębu 1-07-15, nr 54, 72/2, 73/1 z obrębu 1-07-12 w Dzielnicy Mokotów.
Dla terenu na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –rejonu ul. Bartyckiej.

z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów

/------/
Krzysztof Górnicki

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-12-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-12-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2010
Liczba odwiedzin: 558
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe