Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa punktu zbierania i przeładunku surowców wtórnych przy ul.Białołęckiej.

Budowa punktu zbierania i przeładunku surowców wtórnych przy ul.Białołęckiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 10.08.2010r.


OS-IV-SYP-76242-84-19-10


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i przeładunku surowców wtórnych (odpadów opakowaniowych z papieru, tektury i tworzyw sztucznych) przy ul. Białołęckiej 231 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy:
-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 26.07.2010 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AM-6614-1283/10, wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 415, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Toczydłowska

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-08-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 10-08-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-08-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-08-2010
Liczba odwiedzin: 604
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe