Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynków przy ul. Żelaznej róg Grzybowskiej

Budowa budynków przy ul. Żelaznej róg Grzybowskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 18.10.2010r.

OŚ-IV-UI-MDA-76242-81-36-10

INFORMACJA
o wydaniu decyzji


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,
z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 885/OŚ/2010 z dnia 18.10.2010r., znak: OŚ-IV-UI-MDA-76242-81-34-10, którą stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży i parkingów samochodowych dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych, w ramach inwestycji polegającej na budowie trzech budynków biurowych wraz z parkingami podziemnymi oraz adaptacją i restauracją budynków zabytkowych na części działki ew. nr 17 obręb 6-01-04 oraz na działkach ew. nr 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22 obręb 6-01-04 przy ul. Żelaznej róg Grzybowskiej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Ponadto informuje się, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-10-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 21-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-10-2010
Liczba odwiedzin: 634
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe