Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa trzech budynków biurowych przy ul. Żelaznej.

Budowa trzech budynków biurowych przy ul. Żelaznej.

  Drukuj
 

Warszawa, 14.09.2010r.


OŚ-IV-UI-MDA-76242-81-32-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 230/OŚ/2010 z dnia 14.09.2010r., odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków biurowych wraz z parkingami podziemnymi oraz adaptacją i restauracją budynków zabytkowych na części działki ew. nr 17 obręb 6-01-04 oraz na działkach ew. 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22 obręb 6-01-04 przy ul. Żelaznej róg Grzybowskiej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 257 92 77, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-09-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-09-2010
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-09-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2010
Liczba odwiedzin: 619
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe