Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Modernizacja terenu Placu Szembeka.

Modernizacja terenu Placu Szembeka.

  Drukuj
 

Warszawa, 12.01.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-7-9-09


ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji terenu Placu Szembeka wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działkach ew. nr: 141/3, 142/2, 140/2, 144, 143/4, 143/1, 143/2, 143/3, 143/5, 194, 102/1 z obrębu 3-04-12 oraz 118, 195 z obrębu 3-04-13 przy ul. Grochowskiej, Chłopickiego, Ks. J. Sztuki, Kordeckiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 13-01-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 13-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 14-01-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2010
Liczba odwiedzin: 712
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe