Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w Dzielnicy Wola.

Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w Dzielnicy Wola.

  Drukuj
 

Warszawa, 20.04.2010r.


UD-XVII-WOŚ-DS-MGO-76242-7-2-10


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz 1227) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z/s w Warszawie, ul. Batorego 2 z dnia 22.03.2010r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w związku z likwidacją węzła grupowego w budynku przy ul. Tyszkiewicza 13 sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz węzłów cieplnych, indywidualnych w budynkach Długosza 19, Długosza 21, Długosza 23, Długosza 25, Długosza 27, Długosza 29, Długosza 31, Leonarda 2, Leonarda 6/8, Leonarda 12 (ośrodek), Leonarda 12 (wspólnota), Leonarda 14, Młynarska 33, Młynarska 35, Młynarska 35A, Młynarska 37, Młynarska 37A, Szlenkierów 15, Szlenkierów 22/28, Tyszkiewicza 26, Żytnia 46, Żytnia 48, Żytnia 50, Żytnia 52, Żytnia 54 zlokalizowanych na działkach nr ew. 48, 23/2, 80, 82, 83 (sieć ciepłownicza przesyłowa preizolowana), 48, 82, 83, 84/2, 84/3, 84/4, 84/9, 84/8, 84/6, 84/7, 94, 105, 106, 110, 117 (sieć ciepłownicza preizolowana), 48, 80, 107, 113, 114, 115, 116, 109, 111, 91, 85, 86, 87, 88, 94, 110, 89, 90, 84/6, 84/2, 104, 97, 105, 106, 117 (węzły cieplne) w obrębie 6-03-11 przy ulicach: Długosza, Leonarda, Młynarskiej, Szlenkierów, Tyszkiewicza, Żytnia w zakresie budowy sieci ciepłowniczej w Dzielnicy Wola w Warszawie.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, złożyć ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 01-255 Warszawa ul. Bema 70 IV piętro pok. nr 1, tel. 022-862-29-92, w godzinach pracy Urzędu tj. od pn. do pt. w godz. 8-16.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wola

/------/
Jadwiga Dorota Dłuska

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 22-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 22-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2010
Liczba odwiedzin: 659
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe