Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Modernizacja terenu Placu Szembeka.

Modernizacja terenu Placu Szembeka.

  Drukuj
 

Warszawa, 09.02.2010r.


OŚ-IV- SKI-76242-7-16-09


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Opinią sanitarną z dnia 27.01.2010r., znak: ZNS.712-124-1/10.EG uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji terenu Placu Szembeka wraz z przebudową układu komunikacyjnego w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe i ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora, opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 09-02-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 09-02-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 10-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-03-2010
Liczba odwiedzin: 701
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe