Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku warsztatowego przy ul. Zerzeńskiej

Budowa budynku warsztatowego przy ul. Zerzeńskiej

  Drukuj
 

Warszawa, 30.09.2010r.


OŚ-IV-UI-PBO-76242-71-49-10


Maciej Lipski
Dane w aktach sprawyBiuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowego mechaniki pojazdowej przy ul. Zerzeńskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o trzy egzemplarze raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
oraz spełniającego wymogi art. 66 ust. 1 ww. ustawy, tj. zawierającego:
- informacje na temat rozwiązań ograniczających emisję substancji do powietrza,
- informacje na temat sposobu odprowadzania substancji ze stanowisk naprawczych,
- poprawny opis aktualnego stanu jakości klimatu akustycznego,
- opis analizowanych wariantów w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
- wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,
- streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.
W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie czternastu dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron


 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-10-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 05-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2010
Liczba odwiedzin: 608
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe