Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynku warsztatowego mechaniki pojazdowej przy ul. Zerzeńskiej.

Budowa budynku warsztatowego mechaniki pojazdowej przy ul. Zerzeńskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 16.07.2010r.


OŚ-IV-PBO-76242-71-31-10


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-OŁ-6614-995/10 z dnia 29.06.2010r., oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem znak: ZNS-712/87/2010/KK z dnia 12.07.2010r. wydali opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowego mechaniki pojazdowej na działce ew. nr 13 obręb 3-13-44 przy ul. Zerzeńskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 19-07-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 19-07-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 19-07-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-07-2010
Liczba odwiedzin: 644
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe